Pápa: királyok apja, a világ kormányzója és Krisztus helytartója

A következő 26 pont Mózes II. könyve 20. része és bizton állíthatom, hogy minden egyes sora mindenél fontosabb alapszabály a világon. Számomra átlátható és egyszerű az értelmezése, de azt hiszem ezzel egyedül maradtam. Hiába egyszerű, sokan nem értik és valamiért el kell nekik magyarázni.

És ha megemlíted bármelyik társaságban akkor te egy szentfazék vagy és kinevetnek? De az az igazság, hogy a templombajáró istenhívő emberek se értik ezeket a sorokat és ebben 100% -ban biztos vagyok, pedig világos mint a nap! Valójában fel nem foghatom, hogy ezt miért nem tanítják sehol az iskolákban? És ha tanítják akkor miért gonoszok a tanárok a gyerekekkel? Mert azok! Életemben 2 tanárt ismertem aki nem volt gonosz. Ha a Pápa a királyok apja, a világ kormányzója és Krisztus helytartója, akkor a köetkező idézet szerinted miről szól?

Senki ne tévesszen meg titeket semmivel; mert az a nap nem jön el, mert előbb eljön az elesettség, és megjelenik a bűn embere, a kárhozat fia, aki szembeállítja és felmagasztalja magát mindazzal, amit Istennek neveznek, vagy ami világi, hogy mint Isten ül az Isten templomában, és azt állítja magáról, hogy ő az Isten.

Mózes II. könyve 20. rész

1. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:
2. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.
3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.
7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
9. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;
10. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van;
11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.
12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.
13. Ne ölj.
14. Ne paráználkodjál.
15. Ne lopj.
16. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.
17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.
18. Az egész nép pedig látja vala a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstölgését. És látja vala a nép, és megrémüle, és hátrább álla.
19. És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.
20. Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek; mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek.
21. Távol álla azért a nép, Mózes pedig közelebb méne a felhőhöz, melyben az Isten vala.
22. És monda az Úr Mózesnek: Ezt mondd az Izráel fiainak: Magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.
23. Ne csináljatok én mellém ezüst isteneket, és arany isteneket se csináljatok magatoknak.
24. Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet. Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.
25. Ha pedig kövekből csinálsz nékem oltárt, ne építsd azt faragott kőből: mert a mint faragó vasadat rávetetted, megfertőztetted azt.
26. Lépcsőkön se menj fel az én oltáromhoz, hogy a te szemérmed fel ne fedeztessék azon.

A hamis kereszténység II. rész

Jelen képekkel illusztrált anyag a kereszténység, azon belül is legfőképpen a mára kimondva-kimondatlanul, de egyértelműen a mai kereszténység fejének kijelenthető Római egyház vizsgálatával folytatódik ott, ahol az első részt befejeztük. Bár jelen anyag tartalmaz elég sok “szakmai” részt is, ezzel együtt kitér például a római kereszténység és a nácizmus szerves összetartozására is. Fogadd szeretettel tehát e videó-hanganyagot is kedves érdeklődő és tarts velem az igazság útján!

2 838 megtekintés | 2020. jan. 31

Konzekvencia

Érdekes megfigyelések:

  • Ne csinálj magadnak faragott képet …, most menj be bármelyik templomba a világon és mit látsz?
  • Pápáról, miért állítják, hogy a királyok apja, a világ kormányzója és Krisztus helytartója, amikor a bibliában ez nincsen?
  • Mi kell még ahhoz, hogy kérdéseket kezdj feltenni magadnak? 

Hívj meg egy kávéra minket! Segíts nekünk A non-profit szervezet weboldalának üzemeltetéséhez szükséges szervereket és webes szolgáltatásokat, minden adomány segít, legyen az bármilyen kicsi is. Ha tetszik amit csinálunk és tetszenek a blog posztok, akkor támogass egy kávé összegével a BuyMeACoffee platformon.

JELENLEG ÓRIÁSVÁLLALATOK URALJÁK AZ INFORMÁCIÓS PIACOT, ÉS EZEK KÉNYÜK-KEDVÜK SZERINT CENZÚRÁZNAK
A YouTube - Google, Facebook, Twitter - CENZÚRÁZZA az IGAZ politikai, vallási, covid19 és laposföld tartalmakat és NEM a legújabb és legjobb videókat hozza fel neked a keresés során! 2015 től megváltoztattatták a keresési algoritmusokat és kizárólag a PROPAGANDÁT láthatod nem az igazságot!

KUTATÁSHOZ AJÁNLOTT BÖNGÉSZÉS 
DuckDuckGo egy új böngésző és adatbázis, ami még NEM REJTI EL algoritmusokkal az igaz tartalmakat az interneten! Próbáld ki, keress rá ugyanarra a tartalomra és meglátod, a Googleban nem jeleik meg, azaz el van direkt rejtve előled, hogy ne tudd meg az igazságot!

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Shopping Cart
Scroll to Top