Foucault inga működése – Földgömb cáfolat

A Föld forgásának bizonyítására a „tudomány” egy fizikai eszközt nevezett ki, az igát! A szerkezet valójában egy hosszú inga, amely bármely függőleges síkban szabadon lenghet. Az inga felfüggesztésének súrlódása olyan kicsi, hogy az inga órákon keresztül képes lengeni, ugyanakkor közegellenállás hatásainak csökkentésére az ingatest többnyire gömb alakú és viszonylag nagy sűrűségű anyagból (ólom, réz) készül, továbbá a felfüggesztő fonál a lehető legvékonyabb.

A megfigyelések szerint a Foucault-inga lengési síkja a Föld szinte bármely pontján – az Egyenlítő kivételével-  lassan elfordul. A sarkokon a lengési sík egy csillagnap – kb. 23 óra 56 perc 4 másodperc alatt teljesen körbefordul, tehát a  lengési sík forgásának szögsebessége a sarkokon:

Foucault inga működése - Földgömb cáfolat - Szögsebesség
Foucault inga a miskolci egyetemen

A hazai Foucault inga a miskolci egyetemen tekinthető meg és az iga elfordulása „bizonyíték”, hogy a Föld forog a saját tengelye körül, legalább is ezt állítja a tudomány 2021-ben is. Az inga megtartja a lengési síkot és alatta a Föld elfordul ezért látjuk mi a földön állva hogy az inga elfordul, szóval az inga elfordulása a mi pozíciónktól függ de ebbe most nem érdemes belemenni.

TOVÁBBI RÉSZLETEK

A Miskolci Egyetem főépületének aulájában 2008 óta található egy Foucault inga, amely állandó kiállításként mutat be fundamentális fizikai jelenségeket. Hogy mi is ez valójában? A következő néhány bekezdésben megtudhatja. Az inga mozgását éjjel-nappal működő webkamera (AXIS210) segítségével nyomon követheti.: http://193.6.11.238/view/index.shtml

A Miskolci Egyetemen bemutatott inga

A gömb rozsdamentes acélból számítógép vezérlésű forgácsolással (NC esztergálással) készült. Átmérője D=220 mm, tömege mintegy M=45 kg. A gömböt d=4 mm átmérőjű acélsodrony tartja, amelyik egy csapágyazott egymásra merőleges kettős (kardán) tengelyen függeszkedik. Az inga hossza L=xx,x m. A felfüggesztés alatt l=160 mm-re a sodrony körül egy 16 mm átmérőjű gyűrű található (”Charron-ring”), amelyik belső falához az acélsodrony lengés közben hozzáér. Ezzel az ingát a lengési síkjából kitéríteni próbáló erők (léghuzatok, légörvények, épületrezgések) hatását csillapítja, aminek következtében az inga közel síkban leng, így Foucault effektus zavar-mentesen figyelhető meg. Az inga lengési periódusideje T=x,xx sec. Az inga síkja Miskolc földrajzi szélességén (xx.x°) egy csillagnap alatt (~24 óra) ~xxxo szögben fordul el. Ebből következik, hogy az inga síkjának teljes körülfordulása mintegy xx óra múlva következik be. A lengés szimmetriája miatt a körülfordulási idő azonban látszólag csupán xx óra. Ezt a körülfordulási időt sem tudnánk azonban megfigyelni, mivel a lengőmozgást fékező – a légellenállásból adódó – erő ingánkat mintegy 2 óra alatt megállítaná. E csillapító erőt ellensúlyozza az asztal alá beépített elektronikus szerkezet, amely lengési periódusonként elektromágnes-mágneses kölcsönhatással kissé lendít az ingán, amely következtében az nem fékeződik le. A golyón lévő jel mindig az épület azonos irányba mutat – függetlenül a lengés síkjától – ezzel is szemléltetve a kitérítő Coroilis erő hatását.

Jean Foucault életrajza

Jean Foucault – éppen 100 esztendeje – 1819. szeptember 18-án született Párizsban egy jómódú polgári családban. 10 éves korában a párizsi “Colleg Stanislas” – ba iratták szülei, ám egy idő múltán tanárai nem megfelelő szorgalma okán tanítását tovább nem vállalták. Ezért magántanárnál fejezte be iskolai tanulmányait. A Párizsi Egyetem orvosi stúdiumot is megszakította, állítólag azért mert irtózott a boncolástól. Egy rövid időszakot követően – amikor egy optikus kutató mellett vállalt asszisztensi munkát – 25 évesen 1844-ben a “Journal de Debat”-nál kezdett dolgozni tudományos tudósítóként. Itt találkozott Armand Fizeau-val akivel közösen a fény terjedési sebességét kutatták levegőben és vízben. Az ez idő tájt ismertté vált a fénysebesség mérésére szolgáló “fogaskerekes” majd a “forgótükrös” módszerek felhasználásával megállapították, hogy a fény terjedési sebessége a közeg törésmutatójával fordítottan arányos. Ezzel párhuzamosan Foucault a fémekben fellépő örvényáramok kutatásával is foglalkozott. 1851-ben mutatta be Jean Foucault a párizsi Pantheon-ban a széles közönség számára a 68 m hosszú fonálingáját, amellyel nagyon látványosan a Föld forgását lehetett demonstrálni. Ez az inga “Foucault-inga” néven vonult be a történelembe. Szintén Foucault nevéhez fűződik a giroszkóp feltalálása, amely napjainkban is számos geodéziai műszer, navigációs rendszer és fényképezőgép alapvető egységét képezi. 1855-ben a párizsi obszervatóriumban kutat. Itt fejleszti ki a – ma is használatos – csillagászati tükrös távcsövet, amellyel az addig ismert üveglencsés távcsövekhez képest lényegesen nagyobb nagyítás és felbontás volt elérhető. E távcső tette lehetővé spektrumok felvételét is az égitestekről. 1850-ben megkapta a Societe Royal legmagasabb kitüntetését, 1865 az Institute de France tagjai sorába választotta. 1868 február 11-én hosszas betegség következtében halt meg 48 évesen szülővárosában, Párizsban.

A Foucault effektus

Az Foucault effektus bemutatása 1851-ben az első olyan bizonyíték volt a Föld forgására, amelyik nem a csillagközi térben kereste a vonatkoztatási pontot. Az inga síkjának elfordulását az úgynevezett Coriolis erő okozza. Ez ez erő csak forgó vonatkozási rendszerek esetében lép fel. Ilyen rendszer a Földünk is a csillagokhoz viszonyítva. A Coriolis erő kitérítő hatását szemléletesen megfigyelhetjük kísérleti úton is, ha egy eldobott golyót “kívülről” (felső ábra), vagy egy forgó korongról (piros pont) figyeljük meg (alsó ábra). Ezt mindenki kipróbálhatja: egy játszótéri körhintára ülve a szemben ülő felé dobott labda célt fog téveszteni. Az inga síkját kitérítő erő nagysága a földrajzi szélesség szerint változik. Az Északi és Déli sarkokon egy nap alatt körbefordul az inga síkja (ellenétes irányban), míg az Egyenlítőn egyáltalán nem jelentkezik a Foucault effektus, azaz az inga síkja megtartja eredeti irányát.

A világon mindenhol megtalálható az inga, keress rá!

Varsó, Lengyelország 2018.

Párizs, Franciaország 2017.

Az inga egy egyszerű szerkezet, mint egy faék, mi kell hozzá

 1. egy stabil felfüggesztési pont
 2. egy zsineg
 3. egy tömeg

Ennyi egy alap inga anyag szükséglete. A hajtott ingához kell egy hajtó eszköz is ami úgy működik hogy a huzalt a szélső pozícióhoz közelítve meghúzza felfelé majd visszaengedi. ezzel minden periódusnál lendületet ad hozzá amivel a folyamatos lengést fent lehet tartani. Ezzel nincs is baj csak hát az ingához tartozik még egy piciny dolog is minden megfelelően elvárható módon működő ingához kell egy ilyen eszköz.

Mi az az eszköz? Egy gyűrű ami a felfüggesztési pont alatt van x távolságra és azon a huzal átmegy.

Miért van ott ez a gyűrű? A hivatalos fáma szerint azért mert ahogy leng az inga a huzal menet közben hol a gyűrű belső furatának egyik oldalához hol a másik oldalához ér hozzá így a káros rezgéseket csillapítja amit a légáramlás mint levegő ellenállása okoz a rendszerben. Ez a hivatalos magyarázat! Ez már itt egy vicc de elhiszik azok akik nem tudnak önállóan gondolkodni!

Megépítettem az ingámat

Nincs kitétel a tömegre a huzal hosszra sem így bármilyen felépítésű inga képes kimutatni a Föld elfordulását, az én ingám nem hajtott inga, tehát egy idő után le fog állni, de addig is működnie kell úgy ahogy azt a tudomány megmondja.

Charron ring

A gyűrűnek még a kis ingáknál is szerepe van, így tettem Én magam is egy gyűrűt a felfüggesztés alá kb. 5 centiméterre, mint laikus azt gondoltam, hogy a gyűrű állhat bárhogyan, mert hol itt ér majd hozzá a huzal hol meg ott, igazán mindegy. Na igen, de van itt egy probléma a gyűrűvel, nevén nevezve: Charron-Ring

Mit csinál a gyűrű egyébként? Agyűrűn átvezetett huzal, ha nyugalmi állapotban van és nem a gyűrű origójában,  akkor a gyűrű az eltolódása miatt módosítja a lengési kitérést illetve meghatározza a lengési irányt is!

Charron gyűrűben a huzal pozíció

A kék kör maga a gyűrű a piros „pötty” meg a huzal a furatban, mindegyik ábra az alapállást mutatja nyugalmi pozícióban, természetesen lengés nélkül, ugyanakkor az inga indítása a 12 és 6 óra irányú lengésnél értendő mindenhol.

1. ábra: Az első ábrán a huzal központja és a gyűrű furat központja egybe esik, ez az az opció amikor az inga semerre sem fordul el és tartja a megindításkor felvett lengési síkot, szóval az inga nem mutat elfordulást, tehát hiba van a rendszerben mert az inga nem fordul el.

2. ábra: A második ábrán „9” órára van állítva, így ha az ingát elindítjuk a huzal ahogy hozzáér a gyűrű furatához úgy a furat falán végig fog sodródni a legnagyobb átmérőig ez által az eredeti lengési sík módosul és a folyamat minden lengésnél az irányt befolyásolja aztán a második lengésnél már a módosult irányhoz ad hozzá egy újabb módosulást és így tovább.

3. ábra: A harmadik ábrán csak egyenetlenül fog járni az inga elfordulás megint nem tapasztalható.

4. ábra: A negyedik ábrán a huzal 10 és 11 óra közé van állítva, így már az elfordulás sebessége is folyamatosan változni fog minden egyes kilengés irányában.

Az elfordulás nagyságát és irányát több tényező befolyásolja:

 1. Periódus idő vagyis a huzal hossza
 2. Felfüggesztés és a gyűrű közötti távolság a huzal hosszhoz képesti viszonya
 3. Gyűrűn levő furat átmérője a huzal átmérőjéhez képesti viszonya
 4. Középpontok eltolásának mértéke
 5. Középpontok eltolásának iránya
 6. Mindezen manipulációs beállításokhoz képest a lengés megindításának a szöge

Szóval nagyon nem mindegy, hogy hogyan állítod be és milyen a lengési periódus ideje mivel ennek a manipulációnak a periódusokhoz van köze mivel a végállás felé történik az átverés és ha a periódus percenként 60, akkor lassabban működik ha meg 120 vagy 180 akkor irtó gyorsan lefut a program.

Ettől a fix beállítástól egy darabig fog módosulni a pálya és vagy leáll addigra vagy visszafelé elkezd menni, szóval ez ha folyamatosan megy az inga akkor a gyűrűt egy körpályán mozgatni kell, ehhez technológia kell ami már igen régóta rendelkezésre áll az emberiségnek.

Mindenre befolyással bír az a picike gyűrű ott fent a felfüggesztés környékén, amit egyébként nagy eséllyel senki sem fog megnézni és észre sem veszi és ha lát is valamit esetleg azt sem tudja az miért van ott és úgy ahogy kell és hogy mi a valódi célja azt nem is fogja tudni, hacsak nem innen itt és most tudja meg.

Ha azt a gyűrűt egy körpályán végigvisszük egy elektronikával úgy, hogy 24 óra alatt 1 fordulatot tegyen meg akkor a szerencsétlen inga szépen leköveti ezt és 24 óra alatt fog egyet fordulni, vagyis „bizonyítja” folyamatosan a Föld forgását ami nem létezik eleve, ez is egy zseniális átverés!

Charron gyűrű szerelés

Ezen a képen éppen a gyűrű szerelése van folyamatban, látható az az eszköz aminek egyébként semmi keresnivalója sem lenne ott ha nem az átverés miatt kellene! Az a 3. pont amit éppen csavargat ez az ember a képen, azt kell megfelelő arányban egymáshoz képest függőlegesen kell elmozgatni egy szervó motorral és a gyűrű egy szép körpályát fog leírni.

Régen nem volt elektronika meg szervó akkor hogy volt az átverés?

Nagyon egyszerű! Abban az időben fixen be volt állítva és egy fix irányban indították el, majd az inga leállt magától egy X idő alatt, mert elfogyott a lendület és így mire elérte volna azt a pontot, hogy a beállításból adódó technika hatástalan legyen, mert felvette a legkitéríthetőbb pozíciót addigra szépen elvesztette a lendületet és leállt. Ennyire egyszerű!

Akkor még nem volt gondolatban sem, hogy annak évekig egyfolytában mennie kellene és így ezzel a problémával nem is kellett foglalkozniuk, hogy mozgatni kellejen körbe 24 óra alatt egyszer. Ennyire egyszerű és kérdezni sem kell mert mi tudjuk, hogy mit akartok kérdezni is!

Az átverésre hogyan lehet rájönni?

A lehető legegyszerűbb módon, úgy hogy megépíted te is a saját ingát, úgy ahogy azt kell és elkezded működtetni és menet közben rájössz, hogy ha állítod a gyűrűt akkor az elfordulás mérteke és iránya is változik.

Tehát az átverés már az alapoknál ott van, csak ha nem építed meg akkor elhiszed hogy az a gyűrű azért van ott hogy a „káros” rezgéseket kivegye, holott pont azért van ott hogy manipulálni lehessen vele az inga mozgását.

De a székben ülve erre sose jössz rá csak a „terepen” vagyis veszed a fáradtságot és leellenőrződ hogy amit állít a „tudomány” az úgy van-e ahogy állítja, mert kizárólag akkor jössz majd rá a hazugságaira!

No meg kell hozzá ennek a dolognak az ismerete, illetve a működési elve és a munkafolyamatban rá kell jönni minden apró kis mozzanatra, itt mondjuk ha egy 2 Forintos alátét is megváltoztatja a mozgást ilyen picike dolgokon múlik a rendszer sikere, hacsak nem jössz rá hogy valahol átvertek!

Összegzés és konklúzió

A gyűrű azért szükséges az összes ingához, hogy azzal be lehessen állítani az elvárt módon és mértékben való mozgást elfordulást. Vagyis ezzel verik át az embereket, mert ha ezt a gyűrűt elhagynák vagy rosszul állítanák be, akkor nem az elvártaknak megfelelően működne az inga és egy hatalmas beégés lesz. Ez a kísérlet is, mint sok más a Föld forgásának bizonyítására jött létre, de ha elbukna akkor saját állítását cáfolja meg.

Miért kell ez az átverés is és miért kell demonstrációval bizonyítani a hazugságot, hogy a Föld egy forgó gömb?

Mert amit tanítanak az hazugság, de valami módon azért be kell mutatni hogy mégiscsak fizikailag működik a Föld forgása, ha látja az ember az inga elfordulását, akkor beugrik neki a tanult dolog – a program- , hogy a Föld forog és azt a Foucault inga ki is mutatja. A tanár meg örvendezve mutatja videón vagy élőben magyarázza a gyerekeknek, hogy a Föld forgását mutatja ez az eszköz és te látod és elhiszed, mert azt mondták hogy az úgy van, holott a tanár sem tud erről az átverésről sem, így teljes meggyőződéssel és igaz lelkülettel állítja, tanítja a hazugságot neked!

Mi ez ha nem az elmeprogramozás egyik szintje?

Ahhoz, hogy a hazugság fent maradjon, nem kell más csak az, hogy te elfogadd azt a közölt dolgot valóságnak, magyarul ha nem teszel semmit sem, akkor a  hazugság előbb utóbb a buta embereknél valósággá válik.

Ezeket a dolgokat amiket ezen az oldalon a honlapon olvasgatsz, sehol máshol nem fogod így megtalálni és nem azért mert ez lenne a hazugság amit neked el kell hinned, hanem azért, mert ezzel a dologgal még nem foglalkoztak Magyarországon ilyen mélységben.

Döntsd el, hogy melyik a jobb? 

 1. Ha rájöttek az átverésre akkor tudják, hogy ezt nem szabad publikálni, mert ez cáfolja a Föld állítólagos forgását azzal, hogy szándékosan forgatjuk az ingát, tehát így tovább kussolnak, támogatva a gömbrendszer átverését!
 2. Annyira buták a „tudósok”, hogy nem jöttek rá semmire és elhiszik, hogy ez is bizonyítja a Föld forgását, a gömbrendszer tanait.

A döntést rád bíznám, de szeretném elárulni, hogy egyik sem jobb a másiknál, sőt!

BÉKÉS ÁLOMVILÁG VAGY SEM
Minél jobban beleásod magad a világ dologiba annál nagyobb problémákat fogsz felfedezni, de van döntésed! Vagy elkezded a felfedezést vagy nem! Ha nem, akkor lesz egy tudatlan de békés álomvilágod amiben életed végéig ellehetsz a rendszer által aktuálisan elszórt információs morzsákkal, ezeket felveszed és kész. De ha az ébredést választod akkor a további életed meg fog változni és ezt tudnod kell. Te választasz vagy az isteni feladat választ ki téged!

– G.G.

Hívj meg egy kávéra minket! Segíts nekünk A non-profit szervezet weboldalának üzemeltetéséhez szükséges szervereket és webes szolgáltatásokat, minden adomány segít, legyen az bármilyen kicsi is. Ha tetszik amit csinálunk és tetszenek a blog posztok, akkor támogass egy kávé összegével a BuyMeACoffee platformon.

JELENLEG ÓRIÁSVÁLLALATOK URALJÁK AZ INFORMÁCIÓS PIACOT, ÉS EZEK KÉNYÜK-KEDVÜK SZERINT CENZÚRÁZNAK
A YouTube - Google, Facebook, Twitter - CENZÚRÁZZA az IGAZ politikai, vallási, covid19 és laposföld tartalmakat és NEM a legújabb és legjobb videókat hozza fel neked a keresés során! 2015 től megváltoztattatták a keresési algoritmusokat és kizárólag a PROPAGANDÁT láthatod nem az igazságot!

KUTATÁSHOZ AJÁNLOTT BÖNGÉSZÉS 
DuckDuckGo egy új böngésző és adatbázis, ami még NEM REJTI EL algoritmusokkal az igaz tartalmakat az interneten! Próbáld ki, keress rá ugyanarra a tartalomra és meglátod, a Googleban nem jeleik meg, azaz el van direkt rejtve előled, hogy ne tudd meg az igazságot!

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Shopping Cart
Scroll to Top