COVID-19 Találmány 2015. | Feltaláló Richard A. ROTHSCHILD

Egy módszer egy felhasználó biometrikus adatainak (pl. életjelek) gyűjtésére és továbbítására, ahol az adatokat elemzik annak megállapítására, hogy a felhasználó szenved-e vírusfertőzésben, például COVID-19-ben. A módszer magában foglalja egy pulzoximéter használatát legalább a pulzus és a vér oxigéntelítettségének százalékos értékének rögzítésére, amelyet vezeték nélkül továbbítanak egy okostelefonra. Az adatok pontosságának biztosítása érdekében az okostelefonban lévő gyorsulásmérő az okostelefon és/vagy a felhasználó mozgásának mérésére szolgál. A pontos adatok megszerzése után azokat feltöltik a felhőbe (vagy a tárhelyre), ahol az adatokat (önmagukban vagy más életjelekkel együtt) felhasználják annak megállapítására, hogy a felhasználó szenved-e (vagy valószínűleg szenved-e) valamilyen vírusfertőzésben, például COVID-19-ben. A konkrét követelményektől függően az adatok, azok változásai és/vagy a meghatározás felhasználható az egészségügyi személyzet figyelmeztetésére és a megfelelő intézkedések megtételére.

Feltaláló Richard A. ROTHSCHILD:

 • 2020 – 2021 Világméretű alkalmazások
 • 2020-05-17 Richard A. ROTHSCHILD által benyújtott bejelentés
 • 2036-10-13 Várható lejárat

Rockefellerék ezt is előre tudták

Besorolások:

 • G16H50/20 Kifejezetten orvosi diagnosztikára, orvosi szimulációra vagy orvosi adatbányászatra alkalmas IKT; kifejezetten járványok vagy világjárványok felderítésére, megfigyelésére vagy modellezésére alkalmas IKT számítógépes diagnosztikához, pl. orvosi szakértői rendszereken alapuló IKT.
 • Kifejezetten orvosi diagnózishoz vagy számítógéppel támogatott diagnózishoz igazított IKT, pl. orvosi szakértői rendszereken alapuló IKT.
 • Ide tartozik minden olyan mesterséges intelligencia vagy heurisztika, amelyet a diagnózis támogatására, segítésére vagy automatizálására, illetve diagnosztikai célú adatelemzésre használnak.
 • Ide tartoznak a szabályalapú rendszerek, a fuzzy logika, valamint a triviális, azaz nem bonyolult számítógépes diagnosztika és a számítógépes orvosi döntéshozatal is.
 • G11B27/10 Indexelés; címzés; időzítés vagy szinkronizálás; mérőszalag útjának mérése
 • G06K9/00892 Többféle biometrikus adat használata
 • G11B27/031 Digitalizált analóg információs jelek, pl. audio- vagy videojelek elektronikus szerkesztése
 • G11B27/102 Programozott sorrendi hozzáférés működő adathordozók sávjainak címzett részeihez
 • G16H40/63 Kifejezetten egészségügyi erőforrások vagy létesítmények irányítására vagy adminisztrációjára alkalmas IKT; kifejezetten orvosi berendezések vagy eszközök irányítására vagy működtetésére alkalmas IKT, orvosi berendezések vagy eszközök helyi működtetésére alkalmas IKT
 • G16H40/67 Kifejezetten egészségügyi erőforrások vagy létesítmények kezelésére vagy adminisztrációjára kialakított IKT; kifejezetten orvosi berendezések vagy eszközök kezelésére vagy működtetésére kialakított IKT, orvosi berendezések vagy eszközök távoli működtetésére kialakított IKT
 • H04N5/76 Televíziós jelek rögzítése
 • H04N9/8205 A televíziós jel átalakítása a felvételhez, pl. moduláció, frekvenciaváltás; inverz átalakítás a lejátszáshoz az egyidejűleg felvett egyes színes képjelkomponensek lejátszásához, amely csak egy kiegészítő jel és a színes videojel multiplexelését foglalja magában.
 • G06K2009/00939 Fiziológiai jeleken alapuló biometrikus minták, pl. szívverés, véráramlás

Követelések (20)

 

Amit állítottak:

1. Egy rendszer a COVID-19 kimutatására egy felhasználóban, amely magában foglalja:
legalább egy kiszolgálót, amely egy nagy kiterjedésű hálózattal (WAN) kommunikál; és
legalább egy memóriaeszköz gépi olvasható utasítások tárolására, a gépi olvasható utasítások legalább egy első csoportját a legalább egy szerveren és a WAN-on keresztül egy mobil számítástechnikai eszköz számára biztosítják, a gépi olvasható utasítások első csoportja alkalmas arra, hogy a mobil számítástechnikai eszközön működjön és a következő lépéseket hajtsa végre:
a pulzus és az oxigéntelítettségi szint adatainak fogadása a felhasználóhoz csatlakoztatott pulzoximétertől periodikusan, egy bizonyos időszak alatt, ami a pulzoximéteradatok több halmazát eredményezi;
az említett időszak alatt mozgásadatok fogadása, amelyek legalább a felhasználó legalább egy rögzített helyhez viszonyított mozgását jelzik; és
a pulzoximéter-adatok több halmaza közül legalább az egyiket pontosnak minősíti, ha a mozgásadatok azt jelzik, hogy a felhasználó mozgása a rögzített helyhez képest egyenlő vagy kisebb, mint egy előre meghatározott érték;
ahol a gépi olvasható utasítások második csoportja a következő lépések végrehajtására alkalmas:
legalább a pontos pulzoximéter-adatok tárolása a felhasználóról, és összehasonlítása a korábban tárolt pulzoximéter-adatokkal a felhasználóról, hogy meghatározzák a differenciát;
a differenciálérték összehasonlítása legalább egy ismert értékkel; és
legalább az összehasonlítás felhasználása annak meghatározásához, hogy a felhasználó jelenleg COVID-19-ben szenved-e.

2. Az 1. igény szerinti rendszer, ahol a mozgásadatokat legalább egy gyorsulásmérő segítségével generálják a mobil számítástechnikai eszközön belül.

3. A 2. állítás szerinti rendszer, amelyben a mozgásadatok továbbá legalább a mobil számítástechnikai eszköz mozgását jelzik a rögzített helyhez képest.

4. A 3. igény szerinti rendszer, amelyben a mozgásadatokat továbbá a mobil számítástechnikai eszköz legalább egy érintőképernyőjének használatával generálják.

5. A 4. igény szerinti rendszer, amelyben a mozgásadatok továbbá jelzik a felhasználó kezének legalább egy részének legalább az érintőképernyőhöz viszonyított mozgását, a pulzoximétert a felhasználó kezének egyik ujjára erősítve.

6. Az 5. igény szerinti rendszer, amelyben a gépi olvasható utasítások első csoportja továbbá úgy van konfigurálva, hogy elvégezze azt a lépést, hogy utasítja a felhasználót, hogy helyezze a kezét az érintőképernyő egy adott részére, lehetővé téve ezáltal a számítástechnikai eszköz számára annak meghatározását, hogy a felhasználó kezének említett része mozog-e az említett időtartam alatt.

7. Az 1. állítás szerinti rendszer, amelyben a gépi olvasható utasítások első csoportja továbbá úgy van konfigurálva, hogy az említett időtartam alatt a felhasználó hőmérsékleti adatait gyűjtse, és a hőmérsékleti adatokat felhasználja annak meghatározásához, hogy a felhasználó szenved-e COVID-19-ben.

8. Az 1. igény szerinti rendszer, amelyben a gép által olvasható utasítások első csoportja továbbá úgy van konfigurálva, hogy a felhasználó légzésszám-adatait az említett időtartam alatt rögzítse, és a légzésszám-adatokat felhasználja annak meghatározásához, hogy a felhasználó szenved-e COVID-19-ben.

9. Az 1. igény szerinti rendszer, amelyben a gépi olvasható utasítások második csoportja továbbá úgy van konfigurálva, hogy az összehasonlítást arra használja, hogy meghatározza annak valószínűségét, hogy a felhasználó COVID-19-ben szenved, amelyben a valószínűség meghatározása mesterséges intelligencia (AI) segítségével történik.

10. Az 1. igény szerinti rendszer, amelyben a gépi olvasható utasítások második készletét a legalább egy szerveren és a WAN-on keresztül a mobil számítógéprendszernek biztosítják, lehetővé téve a mesterséges intelligencia (AI) számára annak meghatározását, hogy a felhasználó jelenleg szenved-e COVID-19-ben.

11. Módszer legalább egy mobil számítástechnikai eszköz használatára a coronavírus kimutatására egy felhasználóban, amely a következő lépéseket foglalja magában:
az említett mobil számítástechnikai eszközzel a felhasználóhoz csatlakoztatott pulzoximétertől egy időszakonként, egy bizonyos idő alatt pulzus- és oxigéntelítettségi szint adatok fogadása, ami a pulzoximéter adatainak több halmazát eredményezi;
az említett időtartam alatt mozgásadatok fogadása, amelyek legalább a felhasználó legalább egy rögzített helyhez viszonyított mozgását jelzik;
a pulzoximéter-adatok több halmaza közül legalább az egyiket pontosnak minősíti, ha a mozgásadatok azt jelzik, hogy a felhasználó mozgása a rögzített helyhez képest egyenlő vagy kisebb, mint egy előre meghatározott érték;
legalább a pontos pulzoximéter-adatok legalább az említett pontos készletének tárolása a felhasználóról, és összehasonlítása a korábban tárolt pulzoximéter-adatokkal a felhasználóról, hogy meghatározzák a differenciát;
a differenciálérték összehasonlítása legalább egy ismert értékkel; és
legalább az összehasonlítás felhasználása annak meghatározására, hogy a felhasználó szenved-e coronavírusban.

12. A 11. igény szerinti módszer, ahol a mozgásadatokat legalább egy gyorsulásmérő segítségével generálják a mobil számítóeszközben.

13. A 12. igény szerinti módszer, amelyben a mozgásadatok továbbá legalább a mobil számítástechnikai eszköz mozgását jelzik a rögzített helyhez képest.

14. A 13. igény szerinti módszer, amelyben a mozgásadatokat továbbá a mobil számítástechnikai eszköz legalább egy érintőképernyőjének használatával generálják.

15. A 14. igény szerinti módszer, amelyben a mozgásadatok továbbá jelzik a felhasználó kezének legalább egy részének legalább az érintőképernyőhöz viszonyított mozgását, a pulzoximétert a felhasználó kezének egyik ujjára erősítve.

16. Az 1. állítás szerinti módszer, amely továbbá magában foglalja azt a lépést, hogy a mobil számítástechnikai eszköz a felhasználó légzésszám-adatait az említett időtartam alatt rögzíti, és a légzésszám-adatokat felhasználja annak megállapításához, hogy a felhasználó szenved-e coronavírustól.

17. A 16. állítás szerinti módszer, amelyben a mozgásadatokat továbbá a felhasználó légzésszámának meghatározására használják fel.

18. Módszer egy mobil számítástechnikai eszköz használatára egy vírusfertőzés vagy légzési elégtelenség kimutatására egy felhasználóban, a következő lépésekkel:
a mobil számítástechnikai eszközzel adatok fogadása egy, a felhasználóhoz csatlakoztatott pulzoximétertől egy bizonyos időtartam alatt;
az említett időtartam alatt mozgásadatok fogadása, amelyek legalább a felhasználó mozgását jelzik;
az adatok legalább egy részének pontosként való azonosítása, amikor a mozgásadatok azt jelzik, hogy a felhasználó mozgása egyenlő vagy kisebb, mint egy előre meghatározott mennyiség;
az adatok legalább az említett részének összehasonlítása a felhasználó korábban tárolt adataival egy eltérés meghatározása érdekében;
a differenciálérték felhasználása annak valószínűségének meghatározására, hogy a felhasználó a vírusfertőzésben vagy az alacsony légzési vagy tüdőhatékonyságban szenved.

19. A 18. igény szerinti módszer, amelyben a mozgásadatokat legalább egy gyorsulásmérő segítségével generálják a mobil számítástechnikai eszközön belül.

20. A 18. igény szerinti módszer, amelyben a differenciálértéket annak valószínűségének meghatározására használják, hogy a felhasználó alvási apnoéban szenved.

A találmány háttere

1. A találmány területe

[0001] A jelen találmány egy egyén egészségi állapotának/jóllétének diagnosztizálására vonatkozik, és különösen egy olyan rendszerre és módszerre, amely egy mobil számítástechnikai eszközt (pl. egy okostelefont) használ életjelek rögzítésére és szolgáltatására, amelyek aztán felhasználhatók egy egyén egészségi állapotának/jóllétének meghatározására (vagy annak meghatározásában való segítségnyújtásra), beleértve azt, hogy az egyén szenved-e bakteriális és/vagy vírusfertőzésben (pl. COVID-19 stb.) vagy más légzőszervi betegségben vagy tünetekben. A jelen találmány telemedicina vagy “digitális egészségügyi” rendszerrel együtt használható, hogy megbízható és kényelmes módszert biztosítson a beteg életjeleinek távoli gyűjtésére és megfigyelésére.

2. A kapcsolódó technika leírása

[0002] A közelmúltban olyan eszközöket fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak legalább egy vagy több, fiziológiai jellemzőkkel kapcsolatos mérőszám, érzékelés vagy becslés mérésére, érzékelésére vagy becslésére egy kényelmes formájú faktorban, amelyeket általában biometrikus adatoknak neveznek. Például olyan órára hasonlító eszközöket fejlesztettek ki, amelyek képesek mérni az egyén szívritmusát vagy pulzusát, és ezen adatok és más információk (pl. az egyén életkora, súlya stb.) felhasználásával kiszámítani egy eredményt, például az egyén által egy adott napon elégetett összes kalóriát. Hasonló eszközöket fejlesztettek ki másfajta mérőszámok mérésére, érzékelésére vagy becslésére, mint például a vérnyomás, a vér oxigénszintje, a légzési minták, a légzés összetétele, az alvási minták és a véralkoholszint, hogy csak néhányat említsünk. Ezeket az eszközöket általánosságban biometrikus eszközöknek vagy bioszenzoros mérőeszközöknek nevezik.

[0003] A biometrikus eszközök típusai folyamatosan bővülnek, ahogyan a módok is, amelyekkel mind az alapvető biometrikus adatok, mind az ezen felül levezethető vagy tovább extrapolálható adatok a biometrikus adatokból származnak. Például a pulzusszámadatokat jellemzően arra használják, hogy az egyénnek információt adjanak a pulzusáról és az elégetett kalóriákról, míg a HRV-t vagy a szívfrekvencia-variabilitást néha egyre gyakrabban használják az egyén stressz-szintjének meghatározására is. Az oximéterek által mért adatok (perfúziós index, oxigéntelítettségi szint és pulzus) emellett felhasználhatók az egyén légzésszámának vagy RR-jének algoritmikus levezetésére is. Egy másik példával élve, a véralkoholszintre vonatkozó adatokat általában arra használják, hogy az egyénnek információt adjanak a véralkoholszintjéről, és így tájékoztassák az egyént arról, hogy biztonságosan vagy jogszerűen vezethet-e gépjárművet.

[0004] Más példákkal élve, az egyén légzésmintáját (amely mérhető például akár a hangerősség szintje decibelben, akár a decibelszint változása egy időintervallum alatt), vagy a vér oxigéntelítettségi szintjének rövid idő alatt mérhető változásait, amelyeket egy megállított vagy horkoló légzési esemény (SBE) okoz, vagy az alvás során előforduló SBE-k teljes számát egy orvos, nővér vagy egészségügyi technikus figyelemmel kísérheti, hogy segítsen meghatározni, hogy az egyén alvási apnoéban szenved. Hasonlóképpen, az egyén életjeleit (pl. pulzus, légzésszám, oxigéntelítettségi szint stb.) is figyelemmel lehet kísérni (pl. orvos stb. által), hogy meghatározzák az egyén egészségi állapotát és/vagy jóllétét bizonyos egészségügyi állapotokkal vagy tünetekkel kapcsolatban. Az ilyen információk felhasználhatók annak megállapítására is, hogy az adott személy szenved-e bakteriális és/vagy vírusfertőzésben, például coronavírusban vagy COVID-19-ben.

[0005] Ezzel együtt előnyös lenne, ha a biometrikus adatokat úgy lehetne megszerezni és egy egészségügyi intézmény vagy hasonló intézmény számára rendelkezésre bocsátani, hogy nem lenne szükség emberi kapcsolatra a beteg és a megfigyelő személyzet között (azaz távolról), többek között a kényelem, a költségek és a fertőzés vagy a keresztfertőzés csökkentett kockázata miatt. A biometrikus adatok akkor is informatívabbak vagy dinamikusabbak lennének, ha más adatokkal (pl. videoadatokkal stb.) kombinálhatók, távoli eszköznek (pl. vezeték nélkül, hálózaton keresztül stb.) szolgáltathatók és/vagy kereshetők (pl. lehetővé téve bizonyos állapotok, például az emelkedett pulzusszám vagy a hipoxia gyors azonosítását) és/vagy keresztkereshetők (pl. a biometrikus adatok felhasználásával egy adott jellemzőt szemléltető videórészlet azonosítását, vagy fordítva). Ezért olyan hatékony rendszerre és módszerre van szükség, amely képes a fenti előnyök legalább egy részét, vagy akár mindegyikét elérni, és amely képes a különböző eszközök által automatikusan vagy manuálisan generált adatok összevonására is, amelyek gyakran egymással nem kompatibilis operációs rendszereket vagy technológiákat (pl. hardverplatformokat, protokollokat, adattípusokat stb.) használnak.

[0006] A jelen találmány bizonyos megvalósítási formái szerint a biometrikus adatok (pl. életjelek stb.) távoli gyűjtése felhasználható a telemedicinális eljárások lehetővé tételére vagy javítására, valamint a diagnosztika elvégzésére. Ez rendkívül értékes eszköz lehetne, különösen a jelenlegi COVID-19 világjárvány idején, mivel csökkentené a fertőző expozíció kockázatát (mind a beteg, mind az egészségügyi személyzet számára), és megbízható, kényelmes és költséghatékony módszert biztosítana a beteg életjeleinek távoli gyűjtésére és gyakori megfigyelésére. A rendszer a kórházi kezelés vagy kezelés előtt és után is használható lenne.

[0007] A kórházi kezelés előtti környezetben, ahol az egyének tüneteket tapasztalnak, vagy már kapcsolatba kerültek az orvosi szolgálatokkal, és még nem kerültek (vagy nem kellett) kórházba, de ennek ellenére rendszeres megfigyelésre van szükségük az állapotukban bekövetkező bármilyen változás miatt, ez lehetővé tenné a betegek életjeleinek következetes és időben történő megfigyelését. Az életjelek rögzítése után az adatok automatikusan feltölthetők az orvosi szolgálatokhoz. A kórházi kezelés utáni felhasználás során, ha a beteg elég jól van ahhoz, hogy otthon folytassa a felépülést és a lábadozást, ez lehetővé teheti a kórházból való korábbi elbocsátást (felszabadítva a kórházi ágyakat), miközben a beteg állapotát továbbra is figyelemmel kísérik anélkül, hogy az egészségügyi személyzetnek fizikailag kellene gyűjtenie az életjeleket. Mindkét esetben az életjeleket fel lehetne tölteni a felhőbe, így az orvosi szolgálatok digitális nyilvántartást kaphatnának a fejlődéséről, valamint integrálhatók lennének a betegnyilvántartó rendszerbe vagy az elektronikus egészségügyi nyilvántartásba (EHR).

[0008] Egy ilyen rendszer előnyös lenne, különösen a jelenlegi COVID-19 világjárvány fényében, azáltal, hogy: (1) csökkenti a beteg és az egészségügyi intézmény vagy személyzet közötti fizikai érintkezést, ezáltal minimalizálva a fertőzés kockázatát mindkét irányban; (2) növeli a betegek kényelmét, valamint szükség esetén a gyorsabb orvosi reagálás lehetőségét; (3) csökkenti a humán erőforrásokat, és ezáltal a költségeket; (4) hatékonyabbá teszi az egészségügyi személyzet kihasználását, ezáltal lehetővé teszi számukra, hogy több időt fordítsanak a betegek kezelésére; (5) lehetővé teszi az életjelek rendszeresebb rögzítését, digitális, kereshető nyilvántartással azok alakulásáról; (6) anonimizált, de gazdagabb adatokat szolgáltat, amelyekből potenciálisan jelentős tendenciákat lehet levezetni mind az egyénre, mind a COVID-19 tüneteket mutató populáció egészére vonatkozóan, a demográfiai adatokból és a betegség vagy a gyógyulás előrehaladásából extrapolálva;

[0009] (7) a kritikus ellátást nyújtó létesítmények jobb kihasználása és a kórházi erőforrások rendelkezésre állásának tervezése/ütemezése; (8) a diagnosztikai berendezések és a kísérő szoftver-infrastruktúra költségeinek csökkentése, összehasonlítva azzal, hogy jelenleg orvosi személyzetet alkalmaznak a vitális jelek rögzítésének feladatára; és (8) a vitális jelek gyakoribb és időben történő rögzítésének biztosítása, mivel nincs a mérések elvégzésére szolgáló orvosi személyzet rendelkezésre állásához vagy költségeihez kapcsolódó korlátozás.

[0010] A jelen találmány más megvalósításaiban a rendszer és/vagy módszer úgy van konfigurálva, hogy időben és költséghatékonyan fogadja, kezelje és szűrje az információmennyiséget, és további értéket képviselhet a pontos mérés, a vizualizáció (pl. szinkronizált vizualizáció stb.) és a meghatározott vagy előre meghatározott tartományon kívüli (vagy azon belüli) adatpontok gyors értesítése révén is.

[0011] Egy ilyen rendszert és/vagy módszert egy egyén (pl. sportoló stb.) vagy edzője, edzője stb. használhatna arra, hogy egy sportesemény (pl. kocogás, kerékpározás, súlyemelés, focizás stb.) végrehajtása közben valós időben (élőben) vagy utólagosan vizualizálja az egyént, az egyén egyidejűleg mért biometrikus adataival együtt (pl., szívfrekvencia stb.), és/vagy az egyidejűleg gyűjtött “önmegvalósítási adatokkal”, vagy az alany által generált tapasztalati adatokkal, ahol az egyén saját szubjektív fizikai vagy mentális állapotát adja meg a testmozgás, fitnesz- vagy sporttevékenység/edzés során (pl. az adrenalin “löket” vagy endorfinok beáramlásának érzése a rendszerbe, fáradtságérzés, “második szelet kapás” stb.). Ez lehetővé tenné egy személy (pl. az egyén, az egyén edzője, egy harmadik fél stb.) számára, hogy figyelemmel kísérje/megfigyelje az egyén fiziológiai és/vagy szubjektív pszichológiai jellemzőit, miközben figyeli vagy felülvizsgálja az egyén sportesemény vagy más fizikai tevékenység végzését. Az önmegvalósítási adatok ilyen bevitele, különböző módszerekkel valósulhat meg, beleértve az automatikus, időbélyeggel ellátott, a rendszerben rögzített hangjegyzeteket, rövidített vagy rövidített billentyűparancsokat egy okos telefonon, okosórán, engedélyezett fitneszszalagon, vagy bármilyen más, a rendszerrel összekapcsolt beviteli módszert, amelyet az egyén kényelmesen használhat úgy, hogy ne akadályozza (vagy a lehető legkevésbé akadályozza) az egyén által végzett tevékenység folyását és gyakorlását.

[0012] Egy ilyen rendszer és/vagy módszer megkönnyítené például a távmegfigyelést és -diagnózist is a telemedicinális alkalmazásokban, ahol az egészségügyi személyzetnek, vagy a megfigyelő félnek vagy a szülőnek egyértelmű és gyors megerősítést kell kapnia a beteg vagy a csecsemő személyazonosságáról, valamint látható fizikai állapotáról, az egyidejűleg generált biometrikus és/vagy önmegvalósítási adatokkal együtt.

[0013] Továbbá a rendszernek és/vagy a módszernek a vizsgálati alany, illetve a megfigyelő fél számára is lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a videoindexálás segítségével hatékonyan és intuitív módon összehasonlítsa, feltérképezze és értékelje a vizsgálati alany adatait, mind a vizsgálati alany saját biometrikus előzményeivel és/vagy más vizsgálati alanyok adatmintáival, illetve demográfiai összehasonlító adatokkal szemben, függetlenül attól, hogy a biometrikus és videoinformációk generálásához milyen operációs platformokat vagy alkalmazásokat használtak. Azáltal, hogy bizonyos események (pl. biometrikus események, önmegvalósítási események, fizikai események stb.) szűrésére/keresésére van lehetőség, a megszerzett adatok lecsökkenthetők vagy szerkeszthetők (pl. egy “highlight reel” stb. létrehozása érdekében), miközben az egyes videoszegmensek és a mért és/vagy gyűjtött adatok (pl. biometrikus adatok, önmegvalósítási adatok, GPS-adatok stb.) közötti szinkronizálás megmarad. Az események ilyen átfogó indexelése, és ezzel együtt a kapcsolódó adatok (videó és egyéb) strukturált aggregálásának képessége más személyektől vagy más releváns forrásokból származó adatokkal (vagy azok nélkül), szintén felhasználható a “Big Data” elemzés és a “gépi tanulás” módszereinek felhasználásával gazdagabb szintű információk nyújtására, valamint a mesterséges intelligencia (“AI”) hozzáadásával az ajánlások és cselekvésre való felhívások végrehajtásához.

A TALÁLMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA

[0014] A jelen találmány egy rendszert és módszert biztosít biometrikus adatok vagy azok eredményének (pl. annak megállapítását segítő, hogy a felhasználó szenved-e egy adott betegségben (pl. COVID-19)) gyűjtésére, feldolgozására, továbbítására, összehasonlítására és/vagy megjelenítésére, akár önmagában, akár más adatokkal (pl. videoadatokkal stb.) együtt (pl. szinkronban). A jelen találmány előnyös megvalósításai egy olyan számítástechnikai eszközzel (pl. okostelefon stb.) összhangban működnek, amely legalább egy külső eszközzel (pl. egy biometrikus eszköz biometrikus adatok, köztük életjelek gyűjtésére, egy videoeszköz videoadatok gyűjtésére stb.) kommunikál. A jelen találmány első megvalósításában a videóadatok, amelyek hangadatokat is tartalmazhatnak, és a nem videóadatok, például a biometrikus adatok, külön-külön tárolódnak a számítástechnikai eszközön, és más adatokkal vannak összekapcsolva, ami lehetővé teszi a videó- és nem videóadatok keresését és szinkronizálását.

[0015] A jelen találmány egyik megvalósítási formájában egy alkalmazás (pl. a számítástechnikai eszközön futó alkalmazás stb.) több modult tartalmaz több funkció elvégzésére. Például az alkalmazás tartalmazhat egy videófelvételi modult a belső és/vagy külső kamerából származó videóadatok fogadására, valamint egy biometrikus felvételi modult a belső és/vagy külső biometrikus eszközből származó biometrikus adatok fogadására. Az ügyfélplatform tartalmazhat továbbá egy felhasználói felületmodult, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a platformmal való interakciót, egy videószerkesztő modult a videóadatok szerkesztésére, egy fájlkezelő modult az adatok kezelésére, egy adatbázis- és szinkronizáló modult az adatok replikálására, egy algoritmusmodult a kapott adatok feldolgozására, egy megosztási modult az adatok megosztására és/vagy tárolására, valamint egy központi bejelentkezési és azonosító modult a harmadik fél közösségi médiaoldalakkal, például a Facebook™-mal való kapcsolódásra.

[0016] Ezek a modulok használhatók például egy új munkamenet indítására, a munkamenethez tartozó videoadatok fogadására (pl. a videórögzítő modulon keresztül) és a munkamenethez tartozó biometrikus adatok fogadására (pl. a biometrikus rögzítő modulon keresztül). Ezeket az adatokat helyi tárolóban, helyi adatbázisban és/vagy távoli tárolóeszközön (pl. a vállalati felhőben vagy egy harmadik fél felhőszolgáltatásában, például Dropbox™ stb.) lehet tárolni. Egy előnyös megvalósításban az adatokat úgy tárolják, hogy azok olyan információkhoz kapcsolódnak, amelyek (i) azonosítják a munkamenetet és (ii) lehetővé teszik a szinkronizálást.

[0017] A videóadatok például előnyösen legalább egy kezdési időponthoz (pl. a munkamenet kezdési időpontja) és egy azonosítóhoz kapcsolódnak. Az azonosító lehet egyetlen, a munkamenetet egyedileg azonosító szám, vagy számok többsége (pl. globális vagy univerzális egyedi azonosítók (GUID/UUID) többsége), ahol egy első szám egyedileg azonosítja a munkamenetet, egy második szám pedig egyedileg azonosít egy tevékenységet a munkameneten belül, lehetővé téve, hogy egy munkamenet több tevékenységet tartalmazzon. Az azonosító tartalmazhat egy munkamenetnevet és/vagy egy munkamenetleírást is. A videóadatokra vonatkozó egyéb információk (pl. a videó hossza, a videó forrása stb.) (azaz a “videó metaadatok”) is tárolhatók és összekapcsolhatók a videóadatokkal. A biometrikus adatokat lehetőleg legalább a kezdési időponthoz (pl. a videoadatokhoz kapcsolódó azonos kezdési időponthoz), az azonosítóhoz (pl. a videoadatokhoz kapcsolódó azonos azonosítóhoz) és egy mintavételi sebességhez kötik, amely a biometrikus adatok vételének és/vagy tárolásának sebességét azonosítja.

[0018] Miután a video- és biometrikus adatokat tárolták és összekapcsolták, algoritmusok használhatók az adatok együttes megjelenítésére. Például, ha a biometrikus adatokat 30 mintavételi sebességgel (spm) tárolják, algoritmusok használhatók egy első biometrikus érték (pl. a videóadatok alatt, a videóadatok fölé helyezve stb.) megjelenítésére a videoklip kezdetén, egy második biometrikus érték két másodperccel később (két másodperccel a videoklip után), egy harmadik biometrikus érték két másodperccel később (négy másodperccel a videoklip után), stb. A jelen találmány alternatív megvalósításaiban a nem videós adatok (pl. biometrikus adatok, önmegvalósítási adatok stb.) több időbélyegzővel (pl. egyedi bélyegzők vagy eltolások minden egyes tárolt értékhez, vagy egyedi mintavételi sebességek minden egyes adattípushoz) tárolhatók, amelyek a kezdőidővel együtt felhasználhatók a nem videós adatok és a videós adatok szinkronizálására.

[0019] A jelen találmány egyik megvalósítási formájában a biometrikus eszköz tartalmazhat egy érzékelőt a biometrikus adatok érzékelésére, egy kijelzőt a felhasználóval való kapcsolatfelvételre és különböző információk (pl. biometrikus adatok, beállítási adatok, működési adatok, például indítás, leállítás és szünet stb.) megjelenítésére, egy memóriát az érzékelt biometrikus adatok tárolására, egy adó-vevő a példaértékű számítógéppel való kommunikációra, valamint egy processzort az adó-vevő, a memória, az érzékelő és a kijelző működtetésére és/vagy vezérlésére. A példaértékű számítástechnikai eszköz tartalmaz egy adó-vevő(1) a példaértékű biometrikus eszközről származó biometrikus adatok fogadására, egy memóriát a biometrikus adatok tárolására, egy kijelzőt a felhasználóval való kapcsolatfelvételre és különböző információk megjelenítésére (pl., biometrikus adatok, beállítási adatok, műveleti adatok, például indítás, leállítás és szünet, ülés közbeni megjegyzések bevitele vagy hangjegyzetek hozzáadása stb.), egy billentyűzet (vagy más felhasználói bemenet) a felhasználói bemeneti adatok fogadására, egy adó-vevő(2) a biometrikus adatok interneten keresztül történő továbbítására a gazdaszámítógépnek, és egy processzor az adó-vevő(1), az adó-vevő(2), a billentyűzet, a kijelző és a memória működtetésére és/vagy vezérlésére.

[0020] A számítástechnikai eszközben lévő billentyűzet (vagy más beviteli eszköz), vagy alternatívaként a biometrikus eszközben lévő billentyűzet (vagy más beviteli eszköz) használható önmegvalósítási adatok, vagy arra vonatkozó adatok bevitelére, hogy a felhasználó hogyan érzi magát egy adott időpontban. Például, ha a felhasználó fáradtnak érzi magát, a felhasználó beírhatja a “T” betűt a billentyűzeten. Ha a felhasználó érzi, hogy az endorfinok beindulnak, a felhasználó beírhatja az “E” betűt a billentyűzeten. Ha pedig a felhasználó épp a második szelet kapja el, akkor az “S” billentyűt írhatja be a billentyűzetre. Alternatív megoldásként, az edzés vagy sportolás közbeni működés további megkönnyítése érdekében a rövid kódú billentyűk, mint például a “T”, “E” és “S” előre kijelölhetők, mint például a gyakran hívott kontaktok gyorshívószámai az okostelefonon, stb., amelyeket manuálisan vagy hangfelismerés segítségével lehet kiválasztani. Ezeket az adatokat (pl. a bejegyzést vagy annak ábrázolását) ezután tárolják és összekapcsolják vagy egy mintavételi sebességgel (mint a biometrikus adatok) vagy időbélyeg-adatokkal, amelyek lehetnek egy időpont vagy egy eltolás az egyes gombok megnyomásának kezdő időpontjához képest. Ez lehetővé tenné az önmegvalósítási adatok szinkronizálását a videoadatokkal. Ez azt is lehetővé tenné, hogy az önmegvalósítási adatok, mint a biometrikus adatok, kereshetők vagy szűrhetők legyenek (pl. egy adott eseménynek megfelelő videó megtalálása érdekében, például amikor a felhasználó fáradtságot kezdett érezni stb.)

[0021] A jelen találmány egy alternatív megvalósításában a számítástechnikai eszköz (pl. egy okostelefon stb.) egy nagy kiterjedésű hálózaton (“WAN”), például az interneten keresztül is kommunikál egy központi számítástechnikai eszközzel. Ez a megvalósítás lehetővé teszi, hogy a számítástechnikai eszköz letöltse az alkalmazást a gazdaszámítógépről, legalább néhány fent azonosított funkciót a gazdaszámítógépre terheljen, és adatokat tároljon a gazdaszámítógépen (pl. lehetővé teszi, hogy a videóadatokat, önmagukban vagy nem videóadatokkal szinkronizálva, például biometrikus adatokkal és önmegvalósítási adatokkal, egy másik hálózatba kapcsolt eszköz is megtekinthesse). A számítástechnikai eszközön működő szoftver (pl. az alkalmazás, program stb.) például lehetővé teheti a felhasználó számára a video- és/vagy hangadatok lejátszását, de nem szinkronizálhatja a video- és/vagy hangadatokat a biometrikus adatokkal. Ennek oka lehet, hogy a gazdaszámítógépen a szinkronizálás szempontjából kritikus adatokat (időbélyegindex, metaadatok, biometrikus adatok, mintavételi sebesség stb.) tárolják és/vagy a gazdaszámítógépen működő szoftver szükséges a szinkronizáláshoz. Egy másik példával élve, a számítóeszközön működő szoftver lehetővé teheti a felhasználó számára a video- és/vagy hangadatok lejátszását, akár önmagukban, akár a biometrikus adatokkal szinkronizálva, de nem teszi lehetővé a számítóeszköz számára (vagy korlátozhatja a számítóeszköz képességét) a biometrikus adatok keresését vagy más módon történő extrapolálását, illetve feldolgozását a releváns részek azonosítása érdekében (pl. amelyek felhasználhatók a szinkronizált video/hang/biometrikus adatok “kiemelő tekercsének” létrehozására) vagy a biometrikus és/vagy videoadatok rangsorolására. Ennek oka lehet, hogy a gazdaszámítógép a kereséshez és/vagy a biometrikus adatok rangsorolásához kritikus adatok (biometrikus adatok, biometrikus metaadatok stb.) és/vagy a biometrikus adatok kereséséhez (vagy a biometrikus adatok fejlett kereséséhez) és/vagy rangsorolásához (vagy a biometrikus adatok fejlett rangsorolásához) szükséges szoftverek tárolására szolgál.

[0022] Egy megvalósítási módban, amint azt fentebb tárgyaltuk, a jelen találmány a jelenlegi COVID-19 (koronavírus) világjárvánnyal kapcsolatos aggodalmak kezelésére is felhasználható. Például a jelen találmány felhasználható telemedicinális szolgáltatások nyújtására, lehetővé téve a diagnosztikai ellenőrzések biztonságos, megbízható és kényelmes elvégzését, méghozzá hatékonyabban és a fertőzésveszély csökkentésével mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára.

[0023] Ebben a megvalósításban egy kommunikációs eszköz, például egy okostelefon, más mobil csatlakoztatott eszköz vagy helyhez kötött vagy mobil loT-eszköz kommunikálna (pl. vezeték nélkül vagy fizikailag csatlakoztatva az eszközön lévő porton keresztül) a beteghez rögzített vagy más módon a beteggel érintkező pulzoximéterrel. A pulzoximéter a kommunikációs eszköznek, például az okostelefonnak egy adott időtartam (pl. tíz másodperc stb.) alatt pulzoximéteradatokat szolgáltatna, amelyek legalább pulzusmérést és a vér oxigéntelítettség százalékos (vagy szint) értékét tartalmazhatják. Az adatok ezután feltölthetők a felhőbe (vagy a tárhelyre), és felhasználhatók annak megállapításához, hogy a beteg szenved-e valamilyen betegségben, például COVID-19-ben, vagy, ha a betegnél már diagnosztizálták, hogy ilyen betegségben szenved, és kezelésben részesült, majd ezt követően lábadozik, annak megállapításához, hogy a beteg most gyógyul-e a betegségből, vagy sem. Az egészségügyi szolgálat (kórház, orvos, egészségbiztosító stb.) speciális követelményeitől függően a beérkező adatok felhasználhatók arra, hogy az egészségügyi személyzetet figyelmeztessék az életjelekben bekövetkezett bármely olyan változásra (vagy meghatározásra), amely intézkedést igényel.

[0024] Míg különböző biometriai adatok (pl. hőmérséklet stb.) felhasználhatók annak megállapításához, hogy a beteg COVID-19-ben szenved-e, a pulzoximéter adatai is különösen fontosak, mivel a vírus nagyon gyakran légzési elégtelenséggel vagy csökkent tüdőfunkcióval jár együtt, és ezért a beteg vér oxigéntelítettségi százalékának (vagy szintjének), valamint az oximéter egyéb adatainak, köztük a perfúziós indexnek és a pulzusszámnak az elemzésével kimutatható. A pulzoximéter pontossága azonban attól függ, hogy a beteg mozdulatlan marad-e, valamint hogy az oximétert a beteghez képest nem mozgatják-e, mivel a beteghez valamilyen formában rögzített oximéter mozgása gyakran hibás adatok előállítását eredményezi.

[0025] Így a jelen találmányban szükség lehet annak meghatározására, hogy a páciens mozog-e (vagy nem marad-e kellően mozdulatlan) a pulzoximéter adatainak rögzítése alatt. Egy megvalósítási módban ez az okostelefonon belüli gyorsulásmérő segítségével valósul meg, mivel az adatgyűjtés idején az oximéter jellemzően Bluetooth vagy más elérhető adatátviteli protokoll segítségével kapcsolódik a kommunikációs eszközhöz. A gyorsulásmérő egy elektromechanikus eszköz, amelyet a gyorsulási erők vagy a sebességváltozás mérésére használnak. Az okostelefonban lévő gyorsulásmérő használatával a rendszer biztosítani tudja, hogy a páciens ne mozogjon (vagy csak nagyon keveset mozogjon), miközben a pulzoximéter adatai (vagy más életjelek) rögzítésre kerülnek.

[0026] A jelen találmány videóval kapcsolatos megvalósításai tekintetében a videóadatok, amelyek hangadatokat is tartalmazhatnak, egy “T” időpontban kezdődhetnek, és “n” időtartamig folytatódhatnak. A videoadatokat lehetőleg memóriában (helyileg és/vagy távolról) tárolják, és más adatokkal, például azonosítóval, kezdőidőponttal és időtartammal kapcsolják össze. Az ilyen adatok a videóadatokat legalább egy adott munkamenethez, egy adott kezdési időponthoz kötik, és azonosítják az abban szereplő videó időtartamát. A jelen találmány egyik megvalósítási formájában az egyes munkamenetek különböző tevékenységeket tartalmazhatnak. Például egy berlini utazás egy adott napon (munkamenet) tartalmazhat egy kerékpártúrát a városban (első tevékenység) és egy sétát egy parkban (második tevékenység). Így az azonosító tartalmazhat egy munkamenet-azonosítót, amely a munkamenetet egy globálisan egyedi azonosítón (GUID) keresztül egyedileg azonosítja, és egy tevékenység-azonosítót, amely a tevékenységet egy globálisan egyedi azonosítón (GUID) keresztül egyedileg azonosítja, ahol a munkamenet/tevékenység kapcsolat a szülő/gyermek kapcsolat.

[0027] A jelen találmány egyik megvalósításában a biometrikus adatokat a memóriában tárolják, és az azonosítóhoz és egy “m” mintavételi sebességhez kötik. Ez lehetővé teszi, hogy a biometrikus adatok a lejátszáskor összekapcsolhatók legyenek a videóadatokkal. Például, ha az azonosító egy, a kezdési időpont 13:00, a videó időtartama egy perc, a mintavételi sebesség pedig 30 spm, akkor a videó 14:00 órakor történő lejátszása azt eredményezné, hogy az első biometrikus értéket 14:00 órakor jelenítenék meg (pl. a videó alatt, a videó felett stb.), a második biometrikus értéket két másodperccel később (pl. a videó alatt, a videó felett stb.), és így tovább, amíg a videó 14:01 órakor véget nem ér. Bár az önmegvalósítási adatokat a biometrikus adatokhoz hasonlóan lehet tárolni (pl. egy mintavételi sebességhez kötve), ha ilyen adatok csak időszakosan érkeznek, előnyösebb lehet ezeket az adatokat az azonosítóhoz és egy időbélyegzőhöz kötve tárolni, ahol az “m” vagy az önmegvalósítási adatok érkezésének időpontja, vagy egy eltolás ezen időpont és a kezdési időpont között (pl. tíz perc és négy másodperc a kezdési időpont után, stb.). A videó és nem videó adatok egymástól elkülönítve történő tárolásával az adatok könnyen kereshetők és szinkronizálhatók.

[0028] Az adatok más adatokkal (pl. kezdési idő, mintavételi sebesség stb.) összekapcsolható azonosítóhoz való kapcsolása tekintetében, ha az adatok valós időben érkeznek, az adatok az aktuális munkamenet (és/vagy tevékenység) azonosítójához (azonosítóihoz) kapcsolhatók. Ha azonban az adatok utólag érkeznek (pl. egy munkamenet befejezése után), az adatok többféleképpen is összekapcsolhatók egy adott munkamenettel és/vagy tevékenységgel (vagy az ahhoz kapcsolódó azonosító(k)kal). Az adatok összekapcsolhatók manuálisan (pl. a felhasználó által) vagy automatikusan az alkalmazáson keresztül. Ez utóbbi tekintetében ez megvalósítható például a kapott adatok időtartamának (pl. a videó hossza) és a munkamenet és/vagy tevékenység időtartamának összehasonlításával, annak feltételezésével, hogy a kapott adatok a legutóbbi munkamenethez és/vagy tevékenységhez kapcsolódnak, vagy a kapott adatokban szereplő adatok elemzésével. Egy megvalósításban például a fogadott adatokban szereplő adatok (pl. metaadatok) azonosíthatják az adatokhoz kapcsolódó időt és/vagy helyet, amely aztán felhasználható a fogadott adatoknak a munkamenethez és/vagy tevékenységhez való kapcsolásához. Egy másik megvalósításban a számítástechnikai eszköz megjeleníthet olyan adatokat (pl. vonalkódot, például QR-kódot stb.), amelyek azonosítják a munkamenetet és/vagy a tevékenységet. Egy külső videófelvevő rögzíthetné az azonosító adatokat (ahogyan azokat a számítástechnikai eszköz megjeleníti) a felhasználóval és/vagy a környezetével együtt (pl. előtte, utána vagy közben). Az alkalmazás ezután a videoadatokban kereshetne azonosító adatokat, és ezeket az adatokat felhasználhatná a videoadatok munkamenethez és/vagy tevékenységhez való kapcsolásához. A videoadatok azonosító részét az alkalmazás ezután kívánság szerint törölhetné.

[0029] A biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére szolgáló rendszer és módszer, illetve ezek eredményének teljesebb megértését, valamint további előnyök és tárgyak megvalósítását a szakavatottak számára a preferált megvalósítás alábbi részletes leírásának figyelembevétele teszi lehetővé. Hivatkozni fogunk a mellékelt rajzlapokra, amelyeket először röviden ismertetünk.

PDF Rajzok

A RAJZOK RÖVID LEÍRÁSA

[0030] Az 1. ábra a biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére, valamint a biometrikus adatok más adatokkal (pl. videoadatokkal, hangadatokkal stb.) való szinkronizálására szolgáló rendszert szemlélteti a jelen találmány egyik megvalósítási formája szerint;

[0031] A 2A. Ábra a biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére, valamint a biometrikus adatok más adatokkal (pl. videoadatokkal, hangadatokkal stb.) való szinkronizálására szolgáló rendszert szemlélteti a jelen találmány egy másik megvalósítási formája szerint;

[0032] A 2B. Ábra a biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére, valamint a biometrikus adatok más adatokkal (pl. videoadatokkal, hangadatokkal stb.) való szinkronizálására szolgáló rendszert szemlélteti a jelen találmány egy újabb megvalósítási formája szerint;

[0033] A 3. Ábra a biometrikus adatokkal szinkronizált videoadatok példaértékű megjelenítését mutatja be a jelen találmány egyik megvalósítási formája szerint;

[0034] A 4. Ábra egy blokkdiagramot mutat be a biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére, valamint a biometrikus adatok más adatokkal (pl. videoadatokkal, hangadatokkal stb.) való szinkronizálására a jelen találmány egyik megvalósítási formája szerint;

[0035] Az 5. Ábra egy blokkdiagramot mutat a biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére, valamint a biometrikus adatok más adatokkal (pl. videoadatokkal, hangadatokkal stb.) való szinkronizálására a jelen találmány egy másik megvalósítási formája szerint;

[0036] A 6. Ábra a jelen találmány egyik megvalósítási formája szerint a videoadatok biometrikus adatokkal való szinkronizálására, a videoadatok működtetésére és a biometrikus adatok keresésére szolgáló módszert szemlélteti;

[0037] A 7. Ábra a biometrikus adatokkal szinkronizált videoadatok példaértékű megjelenítését szemlélteti a jelen találmány egy másik megvalósítási formája szerint;

[0038] A 8. Ábra példaszerű videoadatokat szemléltet, amelyek lehetőleg egy azonosítóhoz (ID), egy kezdési időponthoz (T) és egy befejezési időponthoz vagy időtartamhoz (n) kapcsolódnak;

[0039] A 9. ÁBRÁZAT egy példaértékű azonosítót (ID) szemléltet, amely egy munkamenet-azonosítót és egy tevékenység-azonosítót tartalmaz;

[0040] A 10. Ábra példaszerű biometrikus adatokat szemléltet, amelyek lehetőleg egy azonosítóhoz (ID), egy kezdési időponthoz (T) és egy mintavételi sebességhez (S) kapcsolódnak;

[0041] A 11. Ábra példaszerű önmegvalósítási adatokat szemléltet, amelyek lehetőleg egy azonosítóhoz (ID) és egy időponthoz (m) kapcsolódnak;

[0042] A 12. Ábra azt szemlélteti, hogy a mintavételezett biometrikus adatpontok hogyan használhatók fel más biometrikus adatpontok extrapolálására a jelen találmány egyik megvalósítása szerint;

[0043] A 13. Ábra azt szemlélteti, hogy a mintavételezett biometrikus adatpontok hogyan használhatók fel más biometrikus adatpontok extrapolálására a jelen találmány egy másik megvalósítási módja szerint;

[0044] A 14. Ábra egy példát szemléltet arra, hogyan lehet egy indulási időt és az ahhoz kapcsolódó adatokat (pl. mintavételi sebesség stb.) felhasználni a biometrikus adatok és az önmegvalósítási adatok videóadatokkal való szinkronizálására;

[0045] A 15. FIG. egy példaértékű “bejelentkezési” képernyőképet ábrázol egy olyan alkalmazáshoz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy legalább video- és biometrikus adatokat rögzítsen a felhasználóról egy sportesemény (pl. kerékpározás stb.) végrehajtása közben, és a videoadatokat a biometrikus adatokkal együtt (vagy szinkronban) jelenítse meg;

[0046] A 16. FIG. a 15. FIG. ábrázolt alkalmazáshoz egy példaértékű “munkamenet létrehozása” képernyőképet ábrázol, amely lehetővé teszi a felhasználó számára egy új munkamenet létrehozását;

[0047] A 17. FIG. a 15. FIG. ábrázolt alkalmazás “munkamenet neve” képernyőképét ábrázolja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a munkamenet nevének megadását;

[0048] A 18. ÁBRÁZAT a 15. ÁBRÁBAN ábrázolt alkalmazás “munkamenet leírása” képernyőképét ábrázolja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megadja a munkamenet leírását;

[0049] A 19. ÁBRÁZAT a 15. ÁBRÁBAN ábrázolt alkalmazás “munkamenet megkezdve” képernyőképét mutatja, amely a valós időben kapott videót és biometrikus adatokat mutatja;

[0050] A 20. ÁBRA a 15. ÁBRA ábrázolt alkalmazás “munkamenet áttekintése” képernyőképét ábrázolja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a munkamenetet egy későbbi időpontban lejátssza;

[0051] A 21. ÁBRÁZAT a 15. ÁBRÁBAN ábrázolt alkalmazás “grafikonmegjelenítési opció” képernyőképét ábrázolja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a videóadatokkal együtt megjelenítendő adatokat (pl. szívfrekvenciaadatokat stb.) válasszon ki;

[0052] A 22. FIG. a 15. FIG. ábrázolt alkalmazáshoz egy példaértékű “felülvizsgálati munkamenet” képernyőképet ábrázol, ahol a videóadatok a biometrikus adatokkal együtt (vagy szinkronban) jelennek meg;

[0053] A 23. FIG. egy példaértékű “térkép” képernyőképet ábrázol a 15. FIG. ábrázolt alkalmazáshoz, amely a Google térképen megjelenített GPS-adatokat mutatja;

[0054] A 24. FIG. a 15. FIG. ábrázolt alkalmazáshoz tartozó “összefoglaló” képernyőképet ábrázol, amely a munkamenet összefoglalóját mutatja;

[0055] A 25. ÁBRA egy példaértékű “biometrikus keresés” képernyőképet ábrázol a 15. ÁBRA ábrázolt alkalmazáshoz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a biometrikus adatok között keresgéljen egy adott biometrikus eseményre (pl. egy adott értékre, egy adott tartományra stb.);

[0056] A 26. FIG. egy példaértékű “első eredmény” képernyőképet ábrázol a 15. FIG. ábrázolt alkalmazáshoz, amely a 25. FIG. ábrán látható biometrikus eseményre vonatkozó első eredményt mutatja, a megfelelő videóval együtt;

[0057] A 27. ÁBRA a 15. ÁBRA ábrázolt alkalmazás “második eredmény” képernyőképét mutatja, amely a 25. ÁBRA ábrázolt biometrikus esemény második eredményét mutatja, a megfelelő videóval együtt;

[0058] A 28. FIG. egy példaértékű “munkamenet-keresés” képernyőképet ábrázol a 15. FIG. ábrázolt alkalmazáshoz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bizonyos kritériumoknak megfelelő munkameneteket keressen;

[0059] A 29. ÁBRÁZAT a 15. ÁBRÁBAN ábrázolt alkalmazás egy példás “lista” képernyőképét ábrázolja, amely a 28. ÁBRÁBAN ábrázolt kritériumokra vonatkozó eredményt mutatja;

[0060] A 30. FIG. a jelen találmány egy másik megvalósítási formája szerint a biometrikus adatok (pl. életjelek stb.) gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására szolgáló rendszert szemléltet;

[0061] A 31. FIG. a jelen találmány egy másik megvalósítási módja szerint egy hordozható számítóeszköz blokkdiagramját mutatja be biometrikus adatok gyűjtésére, feldolgozására és továbbítására;

[0062] A 32. FIG. a 31. FIG. ábrázolása szerint a hordozható számítástechnikai eszközön keresztül megszerzett biometrikus adatok (pl. pulzoximéteradatok stb.) pontosságának biztosításának egyik módját szemlélteti;

[0063] A 33. FIG. a 31. FIG. ábrázolása szerint a mobil számítástechnikai eszközön keresztül megszerzett biometrikus adatok (pl. pulzoximéteradatok stb.) pontosságának biztosításának egy első alternatív módját szemlélteti;

[0064] A 34. FIG. a 31. FIG. ábrázolása szerint a mobil számítástechnikai eszközön keresztül megszerzett biometrikus adatok (pl. pulzoximéteradatok stb.) pontosságának biztosításának második alternatív módját szemlélteti; valamint

[0065] A 35. FIG. a jelen találmány egyik megvalósítási formája szerint a megszerzett biometrikus adatok (pl. pulzoximéteradatok stb.) pontosságának biztosítására szolgáló módszert szemlélteti.

AZ ELŐNYBEN RÉSZESÍTETT MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA

[0066] A jelen találmány egy rendszert és módszert biztosít a biometrikus adatok vagy azok eredményének (pl. annak meghatározására, hogy a felhasználó szenved-e valamilyen betegségben, mint pl. COVID-19) megszerzésére, feldolgozására, továbbítására, összehasonlítására és/vagy megjelenítésére, akár önmagában, akár más adatokkal (pl. videoadatokkal stb.) együtt (pl. szinkronban). Meg kell érteni, hogy bár a találmányt itt bizonyos biometrikus adatok (pl, szívfrekvencia, légzésminták, véralkoholszint stb. ), a találmány nem korlátozódik ennyire, és bármilyen biometrikus és/vagy fizikai adattal együtt használható, beleértve, de nem kizárólagosan az oxigénszintet, CO2-szintet, oxigéntelítettséget, vérnyomást, vércukorszintet, tüdőfunkciót, szemnyomást, test- és környezeti feltételeket (hőmérséklet, páratartalom, fényszint, magasság, és légnyomás), sebesség (gyaloglási sebesség, futási sebesség), hely és megtett távolság, légzésszám, pulzusszám-változás (HRV), EKG-adatok, izzadtságszint, elfogyasztott és/vagy elégetett kalóriák, ketonok, salakanyagtartalom és/vagy -szint, hormonszint, vértartalom, nyáltartalom, hallható szintek (pl. g., horkolás stb.), hangulati szintek és változások, galvanikus bőrreakció, agyhullámok és/vagy aktivitás vagy más neurológiai mérések, alvási minták, fizikai jellemzők (pl. magasság, súly, szemszín, hajszín, íriszadatok, ujjlenyomatok stb.) vagy válaszok (pl. arcváltozások, retina, írisz (vagy pupilla) változások, hang (vagy hangszín) változások stb.), vagy ezek bármilyen kombinációja vagy eredője.

[0067] Amint az 1. ÁBRÁN látható, a 110 biometrikus eszköz kommunikálhat egy 108-as számítástechnikai eszközzel, például egy okostelefonnal, amely viszont legalább egy számítástechnikai eszközzel (102, 104, 106) kommunikál a 100-as nagy kiterjedésű hálózaton (“WAN”), például az interneten keresztül. A számítástechnikai eszközök különböző típusúak lehetnek, például PC, laptop, táblagép, okostelefon, okosóra stb. egy vagy különböző operációs rendszert vagy platformot használó eszközök. A jelen találmány egyik megvalósítási formájában a biometrikus eszköz 110 úgy van konfigurálva, hogy az egyén szívfrekvenciáját (pl. biometrikus adatokat) gyűjtse (pl. mérje, érzékelje, becsülje stb.). A biometrikus adatokat ezután a 108-as számítástechnikai eszköznek szolgáltatják, amely egy video- és/vagy hangrögzítőt (nem látható) tartalmaz.

[0068] A jelen találmány egyik első megvalósításában a videó- és/vagy hangadatokat a szívfrekvencia-adatokkal együtt a 100-as hálózaton keresztül egy 106-os gazdaszámítógép-berendezésnek bocsátják rendelkezésre. Mivel az egyidejű video- és/vagy hangadatokat és a pulzusszám-adatokat a 106-os gazdaszámítógépnek szolgáltatják, egy rajta működő gazdaszámítógépes alkalmazás (nem látható) használható a videoadatok, hangadatok és/vagy pulzusszám-adatok szinkronizálására, lehetővé téve ezáltal a felhasználó számára (pl. a felhasználói számítóeszközökön 102, 104 keresztül) a videoadatok megtekintését és/vagy a hangadatok meghallgatását (valós időben vagy időbeli késleltetéssel) a biometrikus adatok megtekintése közben. Például, ahogyan a 3. Ábra mutatja, a gazdalkalmazás egy időbélyegző 320 vagy más, metaadatokat használó szekvenálási módszer segítségével szinkronizálhatja a 310-es videoadatokat a 330-as biometrikus adatokkal, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy például egy egyén (pl, beteg egy kórházban vagy otthon vagy más, a kórházi vagy klinikai környezettől távoli helyen, csecsemő egy kiságyban stb.) egy adott időpontban 340 (pl. 76 másodperccel a kezdési idő után) és az egyénhez kapcsolódó biometrikus adatokat az adott időpontban 340 (pl. 76 másodperccel a kezdési idő után).

[0069] Meg kell érteni, hogy a gazdalkalmazás továbbá konfigurálható más funkciók elvégzésére, például egy adott tevékenység keresésére a videóadatokban, hangadatokban, biometrikus adatokban és/vagy metaadatokban, és/vagy a videóadatok, hangadatok és/vagy biometrikus adatok rangsorolására. Például a gazdalkalmazás lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy egy adott biometrikus eseményt keressen, például egy adott küszöbértéket vagy értéket meghaladó pulzusszámot, egy adott küszöbérték vagy érték alá csökkent pulzusszámot, egy adott pulzusszámot (vagy tartományt) egy minimális időtartam alatt stb. Egy másik példával élve, a gazdalkalmazás rangsorolhatja a videóadatokat, hangadatokat, biometrikus adatokat vagy több szinkronizált klipet (pl. highlight reels) időrendben, biometrikus nagyság szerint (legmagasabbtól a legalacsonyabbig, legalacsonyabbtól a legmagasabbig stb.), értékelés szerint (legjobbtól a legrosszabbig, legrosszabbtól a legjobbig stb.) vagy megtekintések szerint (legtöbbtől a legkevesebbig, legkevesebbtől a legtöbbig stb.). Meg kell továbbá érteni, hogy az olyan funkciók, mint az adatok rangsorolása, keresése és elemzése nem korlátozódik a felhasználó egyéni munkamenetére, hanem a felhasználó tetszőleges számú egyéni munkamenetére, valamint több felhasználó munkamenetére vagy munkameneteire. Az összes különböző információ (videó, biometrikus és egyéb) összegyűjtésének egyik felhasználási módja, hogy elegendő adatpontot tudjon generálni a Big Data elemzéshez és a gépi tanuláshoz az Al következtetések és ajánlások generálása céljából.

[0070] Például klinikai vagy diagnosztikai kontextusban a gépi tanulási algoritmusok felhasználhatók a videóadatok közel valós idejű monitorozására vagy automatikus keresésére, a releváns kulcsfontosságú események és adatok azonosítására. A gépi tanulási algoritmusok arra is felhasználhatók, hogy automatikusan átkutassák a videóadatokat, megkeresve a legmeggyőzőbb tartalmakat, amelyeket aztán egy rövid “highlight reel”-be lehetne összeilleszteni. A neurális hálózatot több sportvideó felhasználásával lehetne betanítani, valamint a felhasználók által a videók előrehaladtával az érdeklődésük szintjére vonatkozóan adott értékelésekkel együtt. A hálózat bemeneti csomópontjai lehetnek a képkockák közötti intenzitásváltozás mintája, valamint az aktuális képkocka izgalmi értékelésének mediánja. A gépi tanulási algoritmusok egy többrétegű konvolúciós neurális hálózattal együtt a videótartalom automatikus osztályozására is használhatók (pl. milyen sportág szerepel a videóban). A tartalom automatikus vagy manuális azonosítása után az algoritmusok felhasználhatók a felhasználó tevékenységének egy idealizált tevékenységgel való összehasonlítására. Például a rendszer összehasonlíthatja a felhasználó golfütéséről készült videofelvételt egy profi golfozóéval. A rendszer ezután fokozatos tippeket adhat a felhasználónak arra vonatkozóan, hogyan javíthatná az ütéseit. Az algoritmusok arra is felhasználhatók, hogy megjósolják a felhasználók fittségi szintjét (pl. ha megtartják a programjukat, ösztönözve őket az edzés folytatására), a felhasználókat más, hasonló fittségi szintű felhasználókkal vagy gyakorlókkal párosítsák, és/vagy az egyes felhasználók számára optimalizált programokat hozzanak létre.

[0071] Azt is meg kell becsülni, ahogyan a 2A. Ábra mutatja, hogy a biometrikus adatok közvetlenül a 106-os gazdaszámítógépnek is átadhatók, anélkül, hogy a 108-as számítóeszközön keresztül mennének. Például a 108-as számítástechnikai eszköz és a biometrikus eszköz 110 függetlenül kommunikálhat a gazdaszámítógépes eszközzel, akár közvetlenül, akár a 100-as hálózaton keresztül. Meg kell továbbá érteni, hogy a videoadatokat, a hangadatokat és/vagy a biometrikus adatokat nem szükséges valós időben a 106-os gazdaszámítógép-eszköznek átadni. A videoadatokat például egy későbbi időpontban is rendelkezésre lehet bocsátani, amennyiben az adatok azonosíthatók vagy egy adott munkamenethez köthetők. Ha a videoadatok azonosíthatók, akkor szinkronizálhatók más, valós időben kapott adatokkal (pl. biometrikus adatokkal).

[0072] A jelen találmány egyik, a 2B. ábrán látható megvalósításában a rendszer magában foglal egy számítóeszközt 200, például egy okostelefont, amely több eszközzel áll kapcsolatban, beleértve egy gazdaszámítóeszközt 240 egy WAN-on keresztül (lásd pl. 1. ábra 100-nál), harmadik fél eszközeit 250 a WAN-on keresztül (lásd pl. 1. ábra 100-nál), és helyi eszközöket 230 (pl. vezeték nélküli vagy vezetékes kapcsolatokon keresztül). Egy előnyben részesített megvalósításban a 200-as számítóeszköz letölti a programot vagy alkalmazást (azaz az ügyfélplatformot) a 240-es gazdaszámítóeszközről (pl. vállalati felhő). Az ügyfélplatform több modulból áll, amelyek több funkció elvégzésére vannak konfigurálva.

[0073] Az ügyfélplatform tartalmazhat például egy videófelvételi modult 210 egy belső és/vagy külső kamerából származó videóadatok fogadására, valamint egy biometrikus felvételi modult 212 egy belső és/vagy külső biometrikus eszközből származó biometrikus adatok fogadására. Az ügyfélplatform tartalmazhat továbbá egy felhasználói felületmodult 202, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a platformmal való interakciót, egy videószerkesztő modult 204 a videóadatok szerkesztésére, egy fájlkezelő modult 206 az adatok (pl. videóadatok, biometrikus adatok, azonosító adatok, kezdési időpont adatok, időtartam adatok, mintavételezési adatok, önmegvalósítási adatok, időbélyegző adatok stb.) kezelésére (pl. tárolására, összekapcsolására stb.), egy adatbázis- és szinkronizáló modult 214 az adatok replikálására (pl, a 200-as számítástechnikai eszközön tárolt adatok másolása a 240-es fogadó számítástechnikai eszközre és/vagy a 240-es fogadó számítástechnikai eszközön tárolt felhasználói adatok másolása a 200-as számítástechnikai eszközre), egy algoritmusmodul 216 a kapott adatok feldolgozására (pl, adatok szinkronizálása, adatok keresése/szűrése, kiemelési tekercs létrehozása stb.), egy megosztási modul 220 az adatok (pl. videóadatok, kiemelési tekercs stb.) megosztására és/vagy tárolására, amelyek akár egyetlen munkamenethez, akár több munkamenethez kapcsolódnak, valamint egy központi bejelentkezési és azonosító modul 218 a harmadik fél közösségi médiaoldalakkal, például a Facebook™-mal való kapcsolódáshoz.

[0074] A 2B. Ábra tekintetében a 200-as számítástechnikai eszköz, amely lehet okostelefon, táblagép vagy bármilyen más számítástechnikai eszköz, úgy konfigurálható, hogy letöltse az ügyfélplatformot a 240-es fogadó számítástechnikai eszközről. Amint az ügyfélplatform fut a 200-as számítástechnikai eszközön, a platform használható egy új munkamenet indítására, a munkamenethez tartozó videoadatok fogadására (pl. a 210-es videófelvételi modulon keresztül) és a munkamenethez tartozó biometrikus adatok fogadására (pl. a 212-es biometrikus felvételi modulon keresztül). Ezek az adatok helyi tárolóban, helyi adatbázisban és/vagy távoli tárolóeszközön (pl. a vállalati felhőben vagy egy harmadik féltől származó felhőben, például Dropbox™ stb.) tárolhatók. Egy előnyben részesített megvalósításban az adatokat úgy tárolják, hogy azok olyan információkhoz kapcsolódnak, amelyek (i) azonosítják a munkamenetet és (ii) lehetővé teszik a szinkronizálást.

[0075] A videóadatok például előnyösen legalább egy kezdési időponthoz (pl. a munkamenet kezdési időpontja) és egy azonosítóhoz kapcsolódnak. Az azonosító lehet egyetlen, a munkamenetet egyedileg azonosító szám, vagy több szám (pl. több globálisan (vagy univerzálisan) egyedi azonosító (GUID/UUID), ahol egy első szám egyedileg azonosítja a munkamenetet, egy második szám pedig egyedileg azonosít egy tevékenységet a munkameneten belül, lehetővé téve, hogy egy munkamenet (pl. egy utazás vagy útvonal egy célállomáson, például Berlinben) több tevékenységet (pl. kerékpártúrát, sétát stb.) tartalmazzon. Csak példaként említve, a tevékenység (vagy munkamenet) azonosítója lehet egy 128 bites azonosító, amely nagy valószínűséggel egyediséggel rendelkezik, például 8bf25512-f17a-4e9e-b49a-7c3f59ec1e85). Az azonosító tartalmazhat egy munkamenetnevet és/vagy egy munkamenetleírást is. A videóadatokra vonatkozó egyéb információk (pl. a videó hossza, a videó forrása stb.) (azaz a “videó metaadatok”) is tárolhatók és összekapcsolhatók a videóadatokkal. A biometrikus adatokat lehetőleg legalább a kezdési időponthoz (pl. a videoadatokhoz kapcsolódó azonos kezdési időponthoz), az azonosítóhoz (pl. a videoadatokhoz kapcsolódó azonos azonosítóhoz) és egy mintavételi sebességhez kötik, amely a biometrikus adatok vételének és/vagy tárolásának sebességét azonosítja. Például a szívfrekvencia-adatokat percenként harminc minta (30 spm), azaz két másodpercenként egyszer, vagy más előre meghatározott időintervallumú mintával lehet fogadni és tárolni.

[0076] Bizonyos esetekben a platform által használt mintavételi sebesség lehet a biometrikus eszköz mintavételi sebessége (azaz az a sebesség, amellyel a biometrikus eszköz adatokat szolgáltat). Más esetekben a platform által használt mintavételi sebesség független lehet attól a sebességtől, amellyel az adatok érkeznek (pl. rögzített sebesség, konfigurálható sebesség stb.). Például, ha a biometrikus eszköz úgy van konfigurálva, hogy percenként hatvan minta (60 spm) sebességgel szolgáltasson biometrikus adatokat, a platform továbbra is tárolhatja az adatokat 30 spm sebességgel. Más szóval, 30 spm-es mintavételi sebesség mellett a platform tíz másodperc után öt értéket fog tárolni, az első érték a biometrikus eszköz által továbbított második érték, a második érték a biometrikus eszköz által továbbított negyedik érték, és így tovább. Alternatív megoldásként, ha a biometrikus eszköz úgy van konfigurálva, hogy csak akkor szolgáltasson biometrikus adatokat, amikor a biometrikus adatok megváltoznak, a platform továbbra is 30 spm-es sebességgel tárolhatja az adatokat. Ebben az esetben a platform által tárolt első érték lehet a biometrikus eszköz által továbbított első érték, a második tárolt érték lehet a biometrikus eszköz által továbbított első érték, ha a tárolás időpontjában a biometrikus eszköz nem továbbított új értéket, a harmadik tárolt érték lehet a biometrikus eszköz által továbbított második érték, ha a tárolás időpontjában a biometrikus eszköz új értéket továbbít, és így tovább.

[0077] Miután a video- és biometrikus adatokat tárolták és összekapcsolták, algoritmusok segítségével az adatok együttesen jeleníthetők meg. Például, ha a biometrikus adatokat 30 spm-es mintavételi sebességgel tárolják, ami lehet fix vagy konfigurálható, algoritmusok (pl. 216) használhatók egy első biometrikus érték (pl. a videóadatok alatt, a videóadatok fölé helyezve stb.) megjelenítésére a videoklip kezdetén, egy második biometrikus érték két másodperccel később (két másodperccel a videoklip után), egy harmadik biometrikus érték két másodperccel később (négy másodperccel a videoklip után) stb. A jelen találmány alternatív megvalósításaiban a nem videós adatok (pl. biometrikus adatok, önmegvalósítási adatok stb.) több időbélyegzővel (pl. minden egyes tárolt értékhez egyedi bélyegzők vagy eltolások) tárolhatók, amelyek a kezdőidővel együtt felhasználhatók a nem videós adatok és a videós adatok szinkronizálására.

[0078] Meg kell érteni, hogy bár az ügyfélplatform konfigurálható autonóm (azaz a 240-es gazdahálózati eszköztől független) működésre, a jelen találmány egyik megvalósításában az ügyfélplatform bizonyos funkcióit a 240-es gazdahálózati eszköz végzi, és csak akkor végezhető el, ha a 200-as számítástechnikai eszköz a 240-es gazdahálózati eszközzel kommunikál. Egy ilyen megvalósítás annyiban előnyös, hogy nem csak bizonyos funkciókat terhel le a 240-es gazdaszámítógépes eszközre, hanem biztosítja, hogy ezeket a funkciókat csak a 240-es gazdaszámítógépes eszköz végezze el (például bizonyos funkciók elvégzéséhez a felhasználónak elő kell fizetnie egy felhőszolgáltatásra). A felhőbe kiszervezett funkciók közé tartozhatnak olyan funkciók, amelyek a nem videós adatoknak a videós adatokkal együtt történő megjelenítéséhez szükségesek (pl. információk összekapcsolása a videós adatokkal, információk összekapcsolása a nem videós adatokkal, nem videós adatok szinkronizálása a videós adatokkal stb.), vagy tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, például “highlight reel” generálását és/vagy megosztását. Alternatív megvalósítási módokban a 200-as számítástechnikai eszköz úgy van konfigurálva, hogy a fenti funkciókat mindaddig elvégezze, amíg bizonyos kritériumok teljesülnek. E kritériumok közé tartozhat, hogy a 200-as számítástechnikai eszköz kapcsolatban áll a 240-es gazdaszámítógép-eszközzel, vagy a 200-as számítástechnikai eszköz korábban kapcsolatban állt a 240-es gazdaszámítógép-eszközzel, és az utolsó kommunikáció óta eltelt idő egyenlő vagy kevesebb, mint egy előre meghatározott időtartam. A szakavatottak számára ismert technológia (pl. kulcsos hash-alapú módszerhitelesítési kód (HMAC), az utolsó kommunikáció tárolt időpontja (amely lehetővé teszi a számítástechnikai eszköz számára annak meghatározását, hogy a delta kisebb-e, mint egy előre meghatározott idő) stb. segítségével) használható annak biztosítására, hogy ez a kritérium teljesüljön, mielőtt bizonyos funkciók elvégzését lehetővé tenné.

[0079] Egy példaértékű számítástechnikai eszköz és egy példaértékű biometrikus eszköz blokkdiagramjai az 5. ÁBRÁN láthatóak. Különösen a példaértékű biometrikus eszköz 500 tartalmaz egy érzékelőt a biometrikus adatok érzékelésére, egy kijelzőt a felhasználóval való kapcsolatfelvételre és különböző információk megjelenítésére (pl. biometrikus adatok, beállítási adatok, működési adatok, például indítás, leállítás és szünet stb.), egy memóriát az érzékelt biometrikus adatok tárolására, egy adó-vevő a példaértékű számítógéppel 600 való kommunikációra, és egy processzort az adó-vevő, a memória, az érzékelő és a kijelző működtetésére és/vagy vezérlésére. A példaértékű 600-as számítástechnikai eszköz tartalmaz egy adó-vevő(1) a biometrikus adatok fogadására a példaértékű 500-as biometrikus eszköztől (pl., a telemetria, bármelyik WiFi szabvány, DNLA, Apple AirPlay, Bluetooth, közeli térbeli kommunikáció (NFC), RFID, ZigBee, Z-Wave, Thread, Cellular, vezetékes kapcsolat, infravörös vagy más adatátviteli módszer, adatátvitel vagy streaming stb. használatával), egy memóriát a biometrikus adatok tárolására, egy kijelzőt a felhasználóval való kapcsolatfelvételre és különböző információk megjelenítésére (például, biometrikus adatok, beállítási adatok, műveleti adatok, például indítás, leállítás és szünet, ülés közbeni megjegyzések bevitele vagy hangjegyzetek hozzáadása stb.), egy billentyűzet a felhasználói beviteli adatok fogadására, egy adó-vevő(2) a biometrikus adatok interneten keresztül történő továbbítására a gazdaszámítógépnek (pl., a telemetria, bármely WiFi szabvány, DNLA, Apple AirPlay, Bluetooth, közeli térbeli kommunikáció (NFC), RFID, ZigBee, Z-Wave, Thread, Cellular, vezetékes kapcsolat, infravörös vagy más adatátviteli módszer, adatátvitel vagy streaming stb. használatával), és egy processzor az adó-vevő(1), az adó-vevő(2), a billentyűzet, a kijelző és a memória működtetésére és/vagy vezérlésére.

[0080] A 600-as számítástechnikai eszközben lévő billentyűzet, vagy alternatívaként az 500-as biometrikus eszközben lévő billentyűzet használható az önmegvalósítási adatok, illetve a felhasználó adott időpontban fennálló közérzetére vonatkozó adatok bevitelére. Például, ha a felhasználó fáradtnak érzi magát, a felhasználó megnyomhatja a billentyűzeten a “T” gombot. Ha a felhasználó érzi, hogy az endorfinok beindulnak, a felhasználó megnyomhatja az “E” gombot a billentyűzeten. Ha pedig a felhasználó épp a második szelet kapja el, akkor megnyomhatja az “S” gombot a billentyűzeten. Ezeket az adatokat ezután tárolják, és vagy egy mintavételi sebességhez (mint a biometrikus adatok) vagy időbélyegző adatokhoz kötik, ami lehet egy időpont vagy egy eltolás az egyes gombok megnyomásának kezdő időpontjához képest. Ez lehetővé tenné, hogy az önmegvalósítási adatok a biometrikus adatokhoz hasonlóan szinkronizálhatók legyenek a videoadatokkal. Ez azt is lehetővé tenné, hogy az önmegvalósítási adatok, a biometrikus adatokhoz hasonlóan, kereshetők vagy szűrhetők legyenek (pl. egy adott eseménynek megfelelő videó megtalálása érdekében, például amikor a felhasználó fáradtságot kezdett érezni stb.)

[0081] Meg kell érteni, hogy a jelen találmány nem korlátozódik az 5. ábrán látható blokkdiagramokra, és egy kevesebb vagy több komponenst tartalmazó biometrikus eszköz és/vagy számítástechnikai eszköz is a jelen találmány szellemében és hatályán belül van. Például egy olyan biometrikus eszköz, amely nem tartalmaz kijelzőt, vagy tartalmaz kamerát és/vagy mikrofont, a jelen találmány szellemiségén és alkalmazási körén belül van, csakúgy, mint a billentyűzeten túli egyéb adatbeviteli eszközök vagy módszerek, például érintőképernyő, digitális toll, hang/hangfelismerő eszköz, gesztusfelismerő eszköz, úgynevezett “viselhető” vagy bármely más, a szakavatottak számára általánosan ismert felismerő eszköz. Hasonlóképpen, a jelen találmány szellemében és alkalmazási körébe tartozik az olyan számítástechnikai eszköz is, amely csak egy adó-vevőt tartalmaz, továbbá tartalmaz egy kamerát (videó rögzítésére) és/vagy mikrofont (hang rögzítésére vagy térbeli analízis elvégzésére a hang és annak terjedésének rögzítése vagy mérése révén), vagy tartalmaz egy érzékelőt (lásd a 4. ábrát). Azt is meg kell érteni, hogy az önmegvalósítási adatok nem korlátozódnak arra, hogy a felhasználó hogyan érzi magát, hanem tartalmazhatnak olyan eseményt is, amelyet a felhasználó vagy az alkalmazás meg kíván emlékezni. Például a felhasználó rögzíteni (vagy időbélyegzővel ellátni) akarhatja a felhasználó múltbéli vadon élő állatok, vagy egy adott építészeti struktúra kerékpározását, vagy az alkalmazás rögzíteni (vagy időbélyegzővel ellátni) akarhatja egy beteg “nővér kérése” gomb megnyomását, vagy a felhasználó bármely más érzékelt, nem biometrikus tevékenységét.

[0082] Visszautalva az 1. ÁBRÁRA, amint azt fentebb a 2B. ÁBRÁVAL kapcsolatban tárgyaltuk, a gazdalkalmazás (vagy kliensplatform) működhet a 108-as számítástechnikai eszközön. Ebben a megvalósításban a 108-as számítástechnikai eszköz (pl. egy okostelefon) úgy konfigurálható, hogy biometrikus adatokat fogadjon a 110-es biometrikus eszközről (akár valós időben, akár egy későbbi szakaszban, a biometrikus adatok megjelenésének megfelelő időbélyegzővel), és szinkronizálja a biometrikus adatokat a 108-as számítástechnikai eszköz (vagy egy rajta működő kamera és/vagy mikrofon) által rögzített videoadatokkal és/vagy hangadatokkal. Meg kell érteni, hogy a jelen találmány ezen megvalósításában a helyileg (pl. a 108-as számítástechnikai eszközön) futtatott host-alkalmazáson kívül a host-alkalmazás (vagy kliensplatform) a korábban tárgyalt módon működik.

[0083] Ismét az 1. ábrára hivatkozva, a jelen találmány egy másik megvalósításában a 108-as számítástechnikai eszköz továbbá tartalmaz egy érzékelőt a biometrikus adatok érzékelésére. A jelen találmány ezen megvalósításában a host-alkalmazás (vagy kliensplatform) a korábban tárgyalt módon működik (lokálisan a 108-as számítástechnikai eszközön), és úgy működik, hogy legalább a videó-, hang- és/vagy biometrikus adatokat szinkronizálja, és lehetővé teszi a szinkronizált adatok lejátszását vagy bemutatását egy felhasználó számára (pl. egy kijelzőrészen keresztül, egy közvetlenül a számítástechnikai eszközhöz csatlakoztatott kijelzőeszközön keresztül, egy a számítástechnikai eszközhöz csatlakoztatott felhasználói számítástechnikai eszközön keresztül (pl. közvetlenül, hálózaton keresztül stb.) stb.)

[0084] Meg kell érteni, hogy a jelen találmány, bármely megvalósításban, nem korlátozódik a számítóeszközökre (szám vagy típus), amelyeket a FIGYELEMEK mutatnak. 1. és 2. ábrára, hanem magában foglalhat bármilyen számító, érzékelő, digitális rögzítő, GPS- vagy más módon helymeghatározásra alkalmas eszközt (például WiFi helymeghatározó rendszer “WPS”, “AGPS” vagy a földrajzi helymeghatározás levezetésének más formáit, például hálózati háromszögeléssel), a szakemberek által általánosan ismert, például személyi számítógép, szerver, laptop, táblagép, okostelefon, mobiltelefon, okosóra, okosóra, aktivitásmérő pánt, pulzusmérő pánt, matracérzékelő, cipőtalpérzékelő, digitális kamera, közeli térérzékelő vagy érzékelő eszköz stb. Azt is meg kell érteni, hogy a jelen találmány nem korlátozódik semmilyen konkrét biometrikus eszközre, és magában foglalja a csuklón viselhető (pl. órához hasonlóan), a bőrön (pl. bőrtapaszhoz hasonlóan) vagy a fejbőrön viselhető, vagy számítástechnikai eszközökbe beépíthető (Pl, okos telefonok stb.), vagy olyan tárgyakba integrálva vagy hozzáadva, mint például ágynemű, viselhető eszközök, például ruházat, lábbeli, sisak vagy sapka, vagy fülhallgató, vagy sporteszközök, például ütők, golfütők vagy kerékpárok, ahol más típusú adatok, beleértve a fizikai teljesítményt mérő adatokat, például az ütő vagy ütőfej sebességét, vagy a pedálok másodpercenkénti fordulatszámát, vagy az ütközési zónákat, a járást vagy a nyírást rögzítő lábbeliket, szintén mérhetők a biometrikus adatokkal szinkronban, és szinkronizálhatók a videóval. Más adatok is mérhetők szinkronban a videóadatokkal, beleértve az állatok biometrikus adatait (pl. egy bika gyorsulása vagy pivot vagy bucka egy bikarodeóversenyen, egy ló szívritmushoz illesztett gyorsulása egy lóversenyen stb.), és az élettelen tárgyak fizikai teljesítménymérői, mint például a fordulat/perc (pl, egy járműben, például egy autóban, motorkerékpárban stb.), mérföld/óra (vagy hasonló) (például egy járműben, például egy autóban, motorkerékpárban stb., kerékpárban stb.), vagy G-erők (például a felhasználó, egy állat és egy élettelen tárgy által tapasztalt G-erők stb.). Mindezek az adatok (együttesen “nem-videó adatok”, amelyek magukban foglalhatják a metaadatokat, vagy a nem-videó adatokra vonatkozó adatokat) szinkronizálhatók a videóadatokkal egy mintavételi sebesség és/vagy legalább egy időbélyeg segítségével, ahogyan azt fentebb tárgyaltuk.

[0085] Meg kell továbbá érteni, hogy a jelen találmánynak nem szükséges egy hálózattal, például az internettel együtt működnie. Például, ahogy a 2A. ÁBRÁN látható, a biometrikus eszköz 110, amely lehet például egy vezeték nélküli aktivitási sáv a szívfrekvencia érzékelésére, és a számítóeszköz 108, amely lehet például egy digitális videofelvevő, közvetlenül csatlakoztatható a gazdaszámítógép 106-hoz, amely a gazdalkalmazást futtatja (nem látható), ahol a gazdalkalmazás a korábban tárgyalt módon működik. Ebben a megvalósításban a videó-, hang- és/vagy biometrikus adatok vagy (i) valós időben, vagy (ii) egy későbbi időpontban is átadhatók a gazdalkalmazásnak, mivel az adatok szinkronizálva vannak egy mintavételi sebességgel és/vagy időbélyeggel. Ez lehetővé tenné például, hogy legalább egy sportolóról, vagy sportolóról (pl. focista, focista, autóversenyző stb.) készült videót akció közben (pl. focizás, focizás, autóversenyzés stb.) a sportoló akció közbeni biometrikus adataival együtt lehessen megjeleníteni (lásd pl. 7. Ábra). Csak példaként említve, ez lehetővé tenné, hogy a felhasználó megtekinthesse egy focista 730-as pulzusszámát, miközben a focista labdát cselez, labdát rúg, labdát fejel, stb. Ez megvalósítható egy 720-as időbélyegző (pl. kezdési időpont stb.) vagy más szekvenálási módszer segítségével, amely metaadatokat (pl. mintavételi sebesség stb.) használ, hogy szinkronizálja a 710-es videóadatokat a 730-as biometrikus adatokkal, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a focistát egy adott 740-es időpontban (pl. 76 másodperc) és a sportolóhoz kapcsolódó biometrikus adatokat az adott 340-es időpontban (pl. 76 másodperc) tekintse meg. Hasonló technológia használható más sportolók, kártyajátékosok, színészek, online játékosok stb. biometrikus adatainak megjelenítésére.

[0086] Ahol kívánatos egynél több személy megfigyelése vagy megfigyelése egy kameranézetből, például egy kórházi kórteremben lévő betegek megfigyelése egy távoli ápolási állomásról, vagy egy sportesemény, például egy futballmeccs televíziós közvetítése során több játékos megfigyelése a sportpályán, a rendszer úgy konfigurálható, hogy az alanyok Bluetooth vagy más viselhető vagy NFC érzékelőket használnak (egyes esetekben az érzékelő képességük helymeghatározásra is alkalmas, hogy azonosítani lehessen, melyik konkrét személyt kell követni), amelyek képesek a biometrikus adataikat praktikus távolságokon keresztül továbbítani, szükség esetén relékkel vagy jeladókkal együtt, hogy a néző a videó vagy a közvetítés mellett átkapcsolhassa, hogy egy vagy több személy biometrikus adatait kövesse, és – ha kívánja, és amennyiben a használt kamera videofelvételi mezejének korlátain belül lehetséges – a videokamera képét egy szűkített csoportra vagy egy adott személyre is koncentrálhassa. A jelen találmány egy alternatív megvalósítási formájában a biometrikus adatok kiválasztása automatikusan történik, például az egyén videóképben elfoglalt helye (pl. a kép közepén), a mozgás sebessége (pl. gyorsabban mozog, mint más egyének) vagy egy érzékelő közelsége alapján (pl. az egyén által viselt, az egyén által hordott labdába ágyazott stb. érzékelő, amely előzetesen aktiválható vagy egy távoli rádiófrekvenciás jel által aktiválható). Az érzékelő aktiválása eredményezheti az egyén biometrikus adatainak továbbítását a vevőhöz, vagy lehetővé teheti a vevő számára, hogy az egyén biometrikus adatait más továbbított adatok (pl. más egyének biometrikus adatai) között azonosítsa.

[0087] A fitnesz- vagy sportkövetéssel összefüggésben meg kell érteni, hogy az egyén tevékenységének videón történő rögzítése nem függ egy harmadik fél jelenlététől, hogy ezt megtegye, hanem az önvideózás különböző módszerei képzelhetők el, például az alany csuklójára vagy testhevederére, vagy egy szelfi tartozékra vagy kardánra szerelt, vagy egy tárgyhoz rögzített videórögzítő eszköz (pl., sportfelszereléshez, például kerékpárkormányhoz, sportkörnyezetben található tárgyakhoz, például kosárlabda- vagy teniszhálóhoz, futballkapuoszlophoz, mennyezethez stb., az egyént követő, drónról felszálló kamerához, állványhoz stb.). Megjegyzendő továbbá, hogy az ilyen videórögzítő eszközök egynél több kamera objektívjét is tartalmazhatják, így nemcsak az egyén tevékenységét lehet videóra venni, hanem egyidejűleg egy másik nézetet is, például azt, amit az egyén néz vagy lát maga előtt (azaz a felhasználó környezetét). A videófelvevő eszköz lehet domború tükörlencsével is felszerelve, vagy a lencse elejére egy domború tükörrel kiegészítve, vagy lehet egy teljes 360 fokos kamera, vagy több 360 fokos kamera összekapcsolva, így akár a szakirodalomban ismert speciális szoftverek használatával, akár anélkül, 360 fokos körkörös vagy körkörös nézet, vagy 360 fokos globális nézet minden tengelyen generálható.

[0088] A kiterjesztett vagy virtuális valósággal összefüggésben, amikor az egyén megfelelően felszerelt kiterjesztett valóság (“AR”) vagy virtuális valóság (“VR”) szemüveget, védőszemüveget, headsetet visel, vagy más típusú, AR, VR vagy más szintetizált vagy valós 3D-s képek megjelenítésére képes megjelenítő kijelzővel van felszerelve, a biometrikus adatokat, például a szenzorból származó szívritmust, más adatokkal együtt, mint például az edzésfutás vagy a sebesség, egy megfelelően felszerelt szenzorból, például a mozgás és a sebesség mérésére alkalmas gyorsulásmérőből származó adatokkal együtt az egyén megtekintheti, a látómezőjére szuperponálva. Ezenkívül az egyén látómezeje elé az egyén mozgásban lévő avatárja is betehető, így az egyén figyelemmel kísérheti vagy javíthatja edzésteljesítményét, vagy más módon fokozhatja a tevékenység élményét azzal, hogy önmagát vagy saját avatárját a teljesítményével (pl. biometrikus adatokkal stb.) együtt (pl. szinkronizálva) látja. Opcionálisan a saját avatárjuk vagy a konkurens avatár biometrikus adatai is megjelenhetnek egyidejűleg a nézőtéren. Ezenkívül (vagy alternatívaként) legalább egy további gyakorló vagy konkurens avatar is rátehető az egyén nézőtérére, amely a konkurens avatar(ok)at az egyénhez viszonyítva mutathatja (pl, az egyén előtt, a felhasználó oldalán, az egyén mögött (pl. a kijelző visszapillantó tükrös részében stb.), és/vagy az egyénhez viszonyítva (pl. a kijelző radarképernyős részén, stb.), stb.). Versenyző avatar(ok), akár valós emberek, például barátaik vagy edző ismerőseik, felhasználhatók a felhasználó motiválására, hogy javítsa vagy korrigálja teljesítményét és/vagy érdekesebbé tegye edzésrutinját (pl. azáltal, hogy az egyén “versenyezhet” az AR, VR vagy Mixed Reality (“MR”) környezetben edzés vagy edzés közben, vagy virtuálisan “játékossá” teheti tevékenységét a virtuális célpontok vagy helyszínek – elképzelt vagy valós, például történelmi helyszínek – szkennelt vagy számítógépes modellezéssel szintetikusan létrehozott virtuális célpontok vagy helyszínek, például történelmi helyszínek megjelenítésével).

[0089] Ezen túlmenően, bármely multimédia-forrásnak, amelynek a felhasználó ki van téve, miközben a nyomon követett és rögzített tevékenységet végzi, hasonlóképpen képesnek kell lennie az időbélyegzővel történő rögzítésre, az egyén biometrikus válaszának elemzése és/vagy korrelációja céljából. Egy példa ennek alkalmazására lehet a konkrét zeneszámok kiválasztása, amikor valaki edzési tevékenységet végez, ahol az egyén korábbi válaszainak korrelációja, például a pulzusszám alapján (és hogy mennyire jól teljesített bizonyos teljesítményszinteket vagy célkitűzéseket) a zene típusával (pl.: “A biometrikus válaszok”), az adott zeneszám(ok), egy vagy több, az adott zeneszám(ok)hoz hasonló zeneszám(ok), egy vagy több olyan zeneszám(ok), amelyet mások ajánlottak vagy választottak ki, akik hallgatták vagy szerették az adott zeneszám(ok)at, stb.), egy személyre szabott algoritmus kifejlesztésére használják, hogy optimalizálják az automatikus zeneválasztást, akár a fizikai erőfeszítés fokozása, akár az erőfeszítés alatti és utáni regeneráció maximalizálása érdekében. Az egyén továbbá megadhatja, hogy a személyre szabott kiválasztási algoritmus alapján az adott zeneszámot vagy zenetípust a földrajzi elhelyezkedése alapján szeretné lejátszani; erre példa lehet valaki, aki gyakran vagy rendszeresen használ egy adott pályát edzés vagy rekreáció céljából. Alternatívaként a zeneszámok vagy zenetípusok kiválaszthatók a múltbeli biometrikus válaszok rögzítésével vagy korrelációjával, az önmegvalósítás bevitelével együtt, amikor bizonyos zeneszámokat hallgatnak.

[0090] Meg kell érteni, hogy a biometrikus adatokat nem kell fizikai mozgáshoz vagy sporttevékenységhez kötni, hanem ehelyett kombinálhatók egy rögzített helyen lévő egyénről készült videóval (pl. ahol az egyént távolról figyelik vagy rögzítik későbbi felülvizsgálat céljából), például, ahogy a 3. ÁBRÁBAN látható, egészségügyi okokból vagy egészségügyi állapotból, például otthonában vagy kórházban, vagy egy idős emberről egy támogatott lakókörnyezetben, vagy egy alvó csecsemőről, akit a szülők figyelnek, miközben egy másik szobában vagy helyen tartózkodik.

[0091] Alternatív megoldásként az egyén elhaladhat egy park vagy bevásárlóközpont mellett vagy annak közelében, és a tartózkodási helyét rögzítik, jellemzően geostempózással, vagy további információkat adnak hozzá geo-taggel, például a magasságot vagy az időjárást az adott helyen, azzal együtt, hogy milyen információt vagy tartalmat tekint meg vagy interakcióba lép az egyén (pl., egy adott reklám, egy filmtrailer, egy társkereső profil stb.) az interneten vagy egy intelligens/képes televízión, vagy bármely más, képernyővel ellátott hálózati eszközön, és az adott információval vagy tartalommal való interakciója, amelyet videón lehet megtekinteni vagy rögzíteni, a biometrikus adatokkal együtt, és mindezen adatforrások szinkronizálhatók a felülvizsgálathoz, mivel az egyes források időbélyegzővel vagy hasonló módon (pl. mintavételezéssel stb.) vannak ellátva. Ez lehetővé tenné, hogy egy harmadik fél (pl, egy szolgáltató, egy hirdető, egy reklámszolgáltató, egy filmgyártó cég/promóter, egy társkereső profil kiírója, egy társkereső oldal stb.), hogy a válaszuk elemzése céljából megszerezze a néző által bizonyos adatok megtekintéséhez kapcsolódó biometrikus adatokat, ahol opcionálisan vagy a néző vagy a profilja azonosítható a harmadik fél rendszere által, vagy ahol csak a néző interaktív eszközének azonossága ismert, vagy a biometrikus adatokat küldő fél GPS, vagy más módon helymeghatározásra alkalmas eszközéből szerezhető meg.

[0092] Például egy hirdető vagy egy reklámszolgáltató láthatja, hogy az emberek hogyan reagálnak egy hirdetésre, vagy egy filmgyártó cég/promóter kiértékelheti, hogy az emberek hogyan reagálnak egy filmtrailerre, vagy egy társkereső profil posztolója vagy maga a társkereső oldal, láthatja, hogy az emberek hogyan reagálnak a társkereső profilra. Vagy egy online játék vagy eSport közvetítő szolgáltatás, például a twitch.tv, vagy egy televíziós vagy streamelt online pókerjáték online játékosainak nézői az elsődleges videóforrással egyidejűleg megtekinthetik az aktív résztvevők biometrikus adatait, valamint a résztvevők látható reakcióit vagy teljesítményét. A videóhoz/hanghoz hasonlóan ez is szinkronizálható valós időben, vagy később szinkronizálható a beágyazott időbélyegző vagy hasonló (pl. mintavételi sebesség stb.) segítségével. Továbbá, ha az arckifejezés-elemzés a forrásvideóból készül, például egy egyén reklámüzenetekre adott reakciójának mérésével összefüggésben, mivel a videó már időbélyeggel van ellátva (pl. egy kezdőidővel), az arckifejezés-adatok szinkronizálhatók és korrelálhatók az egyén fizikai biometrikus adataival, amelyeket hasonlóan időbélyeggel és/vagy mintavételezéssel láttak el,

[0093] A korábban tárgyaltak szerint a gazdalkalmazás többféle funkció elvégzésére konfigurálható. Például a gazdalkalmazás konfigurálható úgy, hogy szinkronizálja a video- és/vagy hangadatokat a biometrikus adatokkal. Ez lehetővé tenné például, hogy egy sporteseményt (pl. televízión, számítógép képernyőjén stb.) figyelő személy megnézze, hogyan változnak az egyes játékosok biometrikus adatai a sportesemény lejátszása során, vagy azt is, hogy ezeket a biometrikus adatváltozásokat más játékosokhoz vagy más összehasonlító modellekhez rendelje. Hasonlóképpen, egy orvos, nővér vagy egészségügyi technikus rögzítheti egy személy alvási szokásait, és megnézheti, keresheti vagy később felülvizsgálhatja a felvételt (pl. egy TV-n, számítógép képernyőjén stb.).

[0094] miközben figyelemmel kíséri a személy biometrikus adatait. A rendszer gépi tanulást is használhatna arra, hogy minden egyes betegre vonatkozóan profilt készítsen, azonosítva a beteg bizonyos jellemzőit (pl. a szívritmusát, légzésmintáját stb.), és értesíthetné az orvost, a nővért vagy az egészségügyi technikust, vagy riasztást indíthatna, ha a mért jellemzők rendellenesnek vagy szabálytalannak tűnnek.

[0095] A gazdalkalmazás úgy is konfigurálható, hogy biometrikus adatokat szolgáltasson egy távoli felhasználónak egy hálózaton, például az interneten keresztül. Például egy biometrikus eszköz (pl. egy véralkohol-érzékelővel ellátott okostelefon) használható egy személy véralkoholszintjének mérésére (pl. miközben a személy az okostelefonon keresztül beszélget a távoli felhasználóval), és a személy véralkoholszintjének a távoli felhasználó számára történő szolgáltatására. Az érzékelőt a mikrofon közelében elhelyezve vagy abba beépítve egy ilyen rendszer lehetővé tenné a szülő számára, hogy megállapítsa, hogy gyermeke alkoholt fogyasztott-e, miközben részt vesz a gyermekével folytatott telefon- vagy videóhívásban. A szakirodalomban ismert különböző érzékelők felhasználhatók a személy leheletében lévő különböző vegyi anyagok érzékelésére, vagy az emberek légzési mintázatának érzékelésére a hang- és sebességváltozások elemzésével, lehetővé téve a megfigyelő fél számára annak megállapítását, hogy az alany alkoholt vagy más ellenőrzött anyagokat használt-e, vagy a légzéselemzés elvégzését más diagnosztikai okokból, beleértve a légzésszám mérését.

[0096] A rendszert magába a készülékbe integrált vagy ahhoz megfelelő tartozékkal kiegészített, úgynevezett “lab on a chip”-el (LOC) is ki lehet alakítani például vérminták távoli vizsgálatára, ahol az okostelefont vagy a minta gyűjtésére és elemzés céljából egy vizsgáló laboratóriumba történő elküldésére használják, vagy magában a készülékben végzik el a mintavételt és az elemzést. A rendszer mindkét esetben úgy van kialakítva, hogy a vizsgálati alany és vérmintája személyazonosságát a minta és az elemzés sértetlensége, valamint a beteg személyazonosságának bizonyossága érdekében kereszt-hitelesítik, az időbélyegzővel ellátott videó és a minta idő- és/vagy helymeghatározó (vagy GPS) bélyegzésének egyidejű rögzítése révén a minta gyűjtésének és/vagy elküldésének helyén. Ez a személyazonosság megerősítése különösen fontos szabályozási, nyilvántartási és egészségbiztosítási okokból a telemedicina összefüggésében, mivel az egyén egyre inkább olyan feladatokat fog ellátni, amelyeket eddig jellemzően a helyszínen, az adott létesítményben végzett, képzett és szabályozott orvosi vagy laboratóriumi személyzet, nem pedig az alany által egy hálózatba kapcsolt eszközzel, akár a központi elemző létesítménybe történő feltöltés, akár a távoli elemzés céljából magán az eszközön.

[0097] Ez, illetve más biometrikus adatok, például a szívfrekvencia vagy a vérnyomás gyűjtése olyan helyzetekben is alkalmazható, amikor biztonsági okokból kritikus fontosságú, hogy rendszeres távoli videomonitorozással, valós időben ellenőrizzék, hogy mondjuk egy repülőgép pilótája, egy teherautó vagy vonat vezetője egészséges állapotban van-e ahhoz, hogy a járművét vagy hajóját irányítsa, vagy hogy például hirtelen munkaképtelenséget vagy szívrohamot stb. tapasztal-e. A vizsgálat során a pilótát vagy a mozdonyvezetőt nem kell a járművét vagy a hajóját irányítani. Mivel a megfigyelt személyt egyidejűleg videóra veszik és időbélyegzővel, földrajzi bélyegzővel és/vagy mintával ellátott biometrikus adatokat szolgáltat, kevesebb lehetőség van arra, hogy a megfigyelt személy vagy egy harmadik fél “becsapja”, “meghamisítsa” vagy megkerülje a rendszert. A beteg/orvos távoli konzultációjában a rendszer biztonságos videokonferenciákhoz használható, ahol a konzultációt és annak megtörténtét szabályozási vagy egészségbiztosítási szempontból is validálják az idő- és/vagy földrajzi bélyegző érvényesítésével. Továbbá, ha magasabb szintű hitelesítésre van szükség, a rendszert tovább lehetne adaptálni az arcfelismerés vagy biometrikus algoritmusok használatára annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelő személyt figyeljék, vagy az arckifejezés elemzése használható a viselkedésminták értékelésére.

[0098] A jelen találmány a jelenlegi COVID-19 (koronavírus) világjárvánnyal kapcsolatos aggodalmak kezelésére is felhasználható. A világjárvány egyik legközvetlenebb következménye az egészségügyi személyzet és az egészségügyi szolgálatok számára a betegek diagnosztikai ellenőrzésének megnövekedett terhe. Egy megvalósítási módban a jelen találmány telemedicinális szolgáltatások nyújtására használható, lehetővé téve a diagnosztikai ellenőrzések (pl. egészségügyi és wellness-vizsgálatok, coronavírus-tesztek stb.) biztonságos, megbízható és kényelmes módon történő elvégzését, mégpedig hatékonyabban és a fertőzésveszély csökkentésével mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet számára. Ez skálázható módon úgy valósítható meg, hogy a betegek számára egy olyan rendszert biztosítunk, amely mobil számítástechnikai eszközt (pl. okostelefon, táblagép stb.) használ életjeleik biztonságos rögzítésére, majd azok továbbítására a megfelelő orvosi szolgálatoknak. Egy ilyen rendszer könnyen hozzáférhető lenne az életjeleiket bejelentő betegek, valamint a betegeket felügyelő egészségügyi személyzet számára.

[0099] A fentiekben tárgyaltak szerint a rendszer mind a kórházi kezelés vagy kezelés előtt, mind azt követően használható lenne. A kórházi kezelés előtti kontextusban, ahol az egyének tüneteket tapasztalnak, vagy már kapcsolatba kerültek az orvosi szolgálatokkal, és még nem kerültek (vagy nem kellett) kórházba, de ennek ellenére rendszeres megfigyelésre van szükségük az állapotukban bekövetkező bármilyen változás miatt, ez lehetővé tenné a betegek életjeleinek következetes és időben történő nyomon követését. Az életjelek rögzítése után az adatok automatikusan feltölthetők az orvosi szolgálatokhoz. A kórházi kezelés utáni felhasználás során, ha a beteg elég jól van ahhoz, hogy otthon folytassa a felépülést és a lábadozást, ez lehetővé teheti a kórházból való korábbi elbocsátást (felszabadítva a kórházi ágyakat), miközben a beteg állapotát továbbra is figyelemmel kísérik anélkül, hogy az egészségügyi személyzetnek fizikailag kellene gyűjtenie az életjeleket. Mindkét esetben az életjeleket fel lehetne tölteni a felhőbe, hogy az orvosi szolgálatoknak digitalizált nyilvántartásuk legyen az adatok alakulásáról, valamint hogy integrálni tudják azokat a betegnyilvántartó rendszerbe vagy az elektronikus egészségügyi nyilvántartásba (EHR).

[0100] Ez az adatfejlődés (pl. egyetlen beteg életjeleinek gyűjtése napok, hetek, hónapok stb. alatt) felhasználható annak meghatározására, hogy egy kezelt (pl. COVID-19 diagnózissal diagnosztizált) beteg jobban vagy rosszabbul van-e, vagy viszonyítási alapot biztosíthat a betegre, illetve annak életjeleire vonatkozóan, mielőtt diagnosztizálták volna a betegséget. Például a pulzoximéter-adatok értékeléséhez szükség lehet a korábbi pulzoximéter-adatok áttekintésére (azaz amikor a beteg egészséges volt, vagy legalábbis nem szenvedett a szóban forgó betegségben). Így, míg a pulzoximéter-adatok (önmagukban és önmagukban) kiértékelhetők annak meghatározásához, hogy a beteg szenved-e betegségben, hasznos lehet a jelenlegi pulzoximéter-adatok elemzése korábbi pulzoximéter-adatokkal együtt (pl. hónapokkal ezelőttről), vagy ezek differenciáljával (azaz a korábbi és a jelenlegi értékek közötti különbséggel), vagy ezek kombinációjával, hogy segítsen meghatározni, hogy a beteg szenved-e betegségben. Az adatok alakulása összesítve is felhasználható, hogy bizonyos betegségekre, betegségekre, általános egészségi állapotra vagy jólétre vonatkozó tendenciákat határozzunk meg.

[0101] Egy ilyen rendszert mutat be a 30. ÁBRÁZAT, amely (szerkezetileg és funkcionálisan) azonos az 1. ÁBRÁZATON látható rendszerrel. A 30. ÁBRÁN azonban a 108-as kommunikációs eszköz további (vagy alternatív módon) egy pulzoximéterrel 3002 áll kapcsolatban, amely úgy konfigurálható, hogy a páciens 3000-es ujján viselhető legyen. (Megjegyzendő, hogy a használt oximéter típusától függően a páciens fülcimpájára vagy más végtagjára helyezhető, vagy csuklón viselhető, például fitneszszalagban vagy okosórában). Az 1. ÁBRÁN látható 110-es biometrikus eszközhöz hasonlóan a 3002-es pulzoximéter 3004-es vezetékes és/vagy vezeték nélküli (pl. Bluetooth, NFC stb.) kommunikációs csatornán keresztül kommunikálhat a 108-as kommunikációs eszközzel. Ezt a csatornát arra lehet használni, hogy a pulzoximéter adatait a 108-as kommunikációs eszköznek egy adott (jellemzően a 108-as kommunikációs eszközön vagy egy rajta működő alkalmazáson keresztül meghatározott) időtartam alatt szolgáltassa. Ezek közé tartozhat, de nem kizárólagosan, a pulzus (bpmPR) és a vér oxigéntelítettségi szintje (vagy százaléka) (SpO2).

[0102] Meg kell érteni, hogy más életjelek is rögzíthetők (pl. automatikusan (pl. legalább egy érzékelőn keresztül) vagy manuálisan (pl. a felhasználó által az információ bevitelének igénybevételével), beleértve, de nem kizárólagosan a légzésszámot (pl. a percenkénti légzésszámot), a testhőmérsékletet és a vérnyomást (pl., szisztolés nyomás, diasztolés nyomás), és más értékekkel együtt (vagy azok kiszámítására), mint például a perfúziós index (PI %), perfúziós index trendhullámforma, életkor, súly, nem stb. felhasználva a beteg egészségének, jóllétének és/vagy jólétének meghatározására (pl. hogy a beteg bakteriális és/vagy vírusfertőzésben szenved-e stb.). Meg kell érteni, hogy ez a meghatározás történhet manuálisan (pl. orvos, technikus stb. által) vagy automatikusan (pl. szoftver, mesterséges intelligencia stb. segítségével), és (i) elszigetelten, (ii) a mért adatok legalább egy ismert értékkel (pl. COVID-19-re utaló értékekkel stb.) való összehasonlításával, vagy (iii) a mért adatoknak a korábban a betegre vonatkozó adatokkal való összehasonlításával egy differenciálérték meghatározása céljából, és a differenciálérték legalább egy ismert értékkel (pl. COVID-19-re utaló értékekkel stb.) való összehasonlításával.

[0103] Az egészségügyi szolgálat (kórház, orvos stb.) sajátos követelményeitől függően a beérkező adatok felhasználhatók arra, hogy az egészségügyi személyzetet figyelmeztessék az életjelekben bekövetkezett bármely olyan változásra (vagy meghatározásra), amely intézkedést igényel. A mindenkori betegvédelmi előírásokra is figyelemmel az adatokat vagy egy megbízható harmadik fél – például a rendszer szolgáltatója által üzemeltetett – szerveren lehet tárolni, vagy közvetlenül az orvosi szolgálatok portáljára lehet küldeni anélkül, hogy egy másik szerveren keresztül haladnának.

[0104] Az életjelek rögzítése lehetőleg a 108-as kommunikációs eszközön (pl. okostelefonon stb.) vagy egy azon működő alkalmazáson keresztül történik, egyszerű felhasználói felületet használva. Miután az alkalmazást letöltötték és telepítették a 108-as kommunikációs eszközre, az alkalmazás elindíthat egy első alkalommal történő beállítási folyamatot, amely során ellenőrzi, hogy a Wi-Fi és/vagy a vezeték nélküli mobilhálózaton keresztül létrejön-e az internetkapcsolat. Ezután ellenőrizhető a beteg hitelesítő adatai, és megerősíthető az egyedi azonosítója (megjegyzendő, hogy a rendszernek és az alkalmazásnak GDPR- és HIPPA-kompatibilisnek kell lennie, valamint nyelvválasztási lehetőséggel kell rendelkeznie, pl. angol, spanyol, német stb. nyelven). Lehetőség van arra, hogy a beteg megtekinthessen egy tüneti listát/ellenőrzőt, és megadhasson bármilyen más olyan megfigyelést, amely az orvosi vagy megfigyelő személyzet számára releváns lehet, valamint önmegvalósítási intézkedéseket a saját észlelt egészségi állapotáról vagy fizikai állapotáról. Az egyéb állapotok, például alvászavarok, például alvási apnoe megfigyelése esetén, amelyet az oximetriás adatok felhasználásával lehet szűrni, más elemeket is fel lehet jegyezni, például az elaludt órák számát vagy az alvás észlelt minőségét.

[0105] Egy előnyben részesített megvalósításban a páciens ezután bekapcsolná a 3002 pulzoximétert, és vezeték nélküli (pl. Bluetooth) kapcsolatot hozna létre a 108-as kommunikációs eszközzel. Ezt az alkalmazás ellenőrzi, és megerősíti a páciens számára, hogy a rendszer megfelelően van konfigurálva és működik. A páciens tájékoztatható arról, hogy a jövőbeni használathoz mind a Bluetooth, mind az adathálózati kapcsolatnak engedélyezve kell lennie a telefonon, amikor az életjeleket jelentő rendszert használja.

[0106] A páciens ezután megkezdené a vitális jelek adatszolgáltatását, amely magában foglalhatja: (1) a hőmérsékletének megmérése és kézzel történő bevitele az alkalmazásba; (2) a légzésszámának (RR) mérése az alkalmazáson belüli időzítő nézet segítségével egy előre meghatározott időtartam alatt (30 másodperces lépésekben felfelé) (megjegyzés, az alkalmazás automatikusan kiszámíthatja a percenkénti légzésszámot a beírt információkból); (3) a pulzoximéter csatlakoztatása (pl. a mutatóujjára helyezve); életjelek (pl., SpO2, bpmPR, PI %, Perfúziós index trend hullámforma stb.) rögzítése; (5) a beteg megerősítése, hogy az információk teljesek és elküldésre készek; (6) a beteg számára az adatok felhőbe történő továbbításának lehetővé tétele (pl, host); (7) annak megerősítése, hogy az adatok feltöltése és/vagy fogadása sikeres volt; (8) emlékeztető beállítása az alkalmazáson belül arra vonatkozóan, hogy mikor kell legközelebb rögzíteni és elküldeni az életjeleket; és (9) opcionálisan egy vissza-visszatérő üzenetküldő rendszer engedélyezése az orvosi megfigyelő személyzet részéről vissza a beteghez a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül, a szabályozási előírásoktól függően.

[0107] A megfigyelési oldalon, ahol az adatok megtekinthetők, engedélyezhető egy riasztási rendszer, de ez függ mind az egészségügyi személyzet preferenciáitól, mind pedig az adott szabályozási keretektől, hogy hol tárolják az adatokat, és mi történik az adatokkal ezt követően. A riasztások az egészségügyi személyzet és/vagy a beteg számára küldhetők, és alapulhatnak magukon az adatokon, az adatokban bekövetkezett változáson vagy az adatokon alapuló meghatározáson, ahol a meghatározás kézzel vagy automatikusan történik, ahogyan azt fentebb tárgyaltuk.

[0108] Meg kell érteni, hogy a jelen találmány nem korlátozódik a fenti módszerre, és tartalmazhat további, kevesebb vagy eltérő lépéseket. Például bizonyos adatok (pl. hőmérséklet stb.) manuálisan és/vagy automatikusan (pl. hőmérsékletérzékelőn, vérnyomásérzékelőn, légzésszám-érzékelőn stb. keresztül, ahol a biometrikus adatok felvételére használt eszközök, mint például a testhőmérséklet mérésére szolgáló hőmérő, hasonlóképpen Bluetooth vagy más csatlakozási protokollon keresztül, vagy fizikailag csatlakoznak az okostelefonhoz vagy más ilyen tároló- és hálózati eszközhöz) szerezhetők be.

[0109] Egy másik példával élve, más biometrikus adatok is mérhetők és/vagy megadhatók (vagy szerezhetők) annak megállapítására, hogy egy adott egészségügyi állapot (pl. COVID-19 stb.) fennáll-e, beleértve például a CO2-szintet, a vércukorszintet, a környezeti feltételeket (hőmérséklet, páratartalom, fényszint, magasság és barometrikus nyomás), a szívfrekvencia-változást (HRV), EKG-adatokat, izzadtságszintet, ketonokat, vértartalmat, nyáltartalmat, hallható szinteket, agyhullámokat (pl, EEG) és/vagy aktivitás vagy más neurológiai mérések, fizikai jellemzők (pl. súly stb.) vagy reakciók (pl. arcváltozások, írisz (vagy pupilla) változásai, hang (vagy hangszín) változásai stb.), vagy ezek bármilyen kombinációja vagy eredője.

[0110] A fentiekben tárgyaltak szerint szoftver vagy mesterséges intelligencia (AI) használható a kapott információk alapján történő orvosi diagnózis felállítására. Ehhez szükség lehet a kapott adatok normalizálására vagy beállítására egy bizonyos idő alatt (és/vagy külső adatokra), amelyeket aztán ismert értékekkel kell összehasonlítani annak megállapítására, hogy az egyén szenved-e vagy mekkora a valószínűsége annak, hogy az egyén egy adott orvosi betegségben (pl. COVID-19 stb.) szenved. Az egyén számára szolgáltatott eredmények lehetnek az egészségügyi állapot jelzése (pl. pozitív, negatív) vagy valószínűsége (pl. 1-10, alacsony, közepes, magas). Az eredményeket ezután az egyén és/vagy egy harmadik fél (pl. egy kórház, amely megerősíti az egészségügyi állapotot és/vagy annak valószínűségét stb.) számára lehet biztosítani.

[0111] Bár különböző biometrikus adatok felhasználhatók annak megállapítására, hogy a beteg COVID-19-ben szenved-e (pl. láz jelenléte stb.), a pulzoximéter adatai különösen fontosak, mivel a vírus nagyon gyakran légzési komplikációkat eredményez, és ezért a beteg vér oxigéntelítettségi százalékának (vagy szintjének) elemzésével vagy a légzésszámmal együtt kimutatható A pulzoximéter leolvasása azonban csak akkor pontos, ha a beteg az adatgyűjtés során viszonylag mozdulatlanul van. Ezért a jelen találmányban szükség lehet annak meghatározására, hogy a páciens mozdulatlan (vagy kellően mozdulatlan)-e a pulzoximéter adatainak rögzítése közben. Erre akkor is szükség van, ha a légzésszám mérése úgy történik, hogy ennek értékét algoritmikusan származtatják, ebben az esetben az alapul szolgáló oximetriai értékekből. Egy megvalósítási módban ez a kommunikációs eszközön belüli gyorsulásmérő segítségével valósul meg (lásd a 31. ábrát). A gyorsulásmérő egy elektromechanikus eszköz, amelyet a gyorsulási erők mérésére használnak, amelyek lehetnek statikusak (állandóak, mint a gravitáció) vagy dinamikusak (mozgás vagy rezgés). A gyorsulás a sebesség változásának mérése, vagy a sebesség osztva az idővel. A tipikus gyorsulásmérők több tengelyből állnak, kettő a legtöbb kétdimenziós mozgás meghatározásához, a 3D-s pozicionáláshoz pedig egy harmadik tengely is rendelkezésre áll. A legtöbb okostelefon jellemzően háromtengelyes modelleket használ. Ezeknek az eszközöknek az érzékenysége meglehetősen nagy, mivel a gyorsulás nagyon apró elmozdulásainak mérésére is alkalmasak. Minél érzékenyebb a gyorsulásmérő, annál könnyebben tudja mérni a gyorsulást.

[0112] A 108-as kommunikációs eszközben (pl. okostelefonban) lévő gyorsulásmérő használatával az alkalmazás biztosíthatja, hogy a beteg ne mozogjon (vagy kellően mozdulatlan legyen), miközben a pulzoximéter-adatok (vagy más életjelek) mérése zajlik. Általánosságban elmondható, hogy minél kevesebb a mozgás, annál nagyobb a bizonyosság a leolvasás pontosságát illetően (bár ismertek más tényezők is, amelyek szintén befolyásolhatják a pontos adatgyűjtés képességét az oximéterről, mint például az ujj körmén lévő körömlakk, amely megakadályozza a fény átjutását a rögzítő érzékelőhöz az ujjon viselt oximéteren stb. Ilyen esetekben az egészségügyi személyzet vagy a készülékkel együtt adott használati utasítás, illetve az alkalmazás súgójában látható GYIK stb. tájékoztatja a beteget arról, hogyan lehet biztosítani, hogy a készülék képes legyen a helyes mérési értékek rögzítésére). Így egy előre meghatározott értéket lehet használni a mozgásra, hogy biztosítsák egy bizonyos pontossági szint elérését.

[0113] Ha a páciens tartja a 108-as kommunikációs eszközt, ahogy a 32. ÁBRÁBAN látható, akkor a gyorsulásmérő (vagy hasonló (pl. giroszkóp stb.)) használható a páciens mozgásának (vagy annak hiányának) mérésére. Más szóval, ha a beteg mozog, akkor valószínűleg a telefon is mozog. Ez akkor is így lenne, ha a felhasználó egy ágyon feküdne, a 108-as kommunikációs eszközzel az oldalán (lásd 33. Ábra); ha a beteg a biometrikus adatok felvétele közben mozogna, akkor az okostelefon ezt az ágymatrac mozgása révén regisztrálná.

[0114] Ha azonban a kommunikációs eszköz egy rögzített felületen (pl. egy asztalon) van, akkor más technikákat lehet alkalmazni annak biztosítására, hogy a beteg viszonylag mozdulatlan maradjon. Például, ahogyan a 34. Ábra mutatja, a felhasználót meg lehet kérni, hogy tegye a kezét az eszköz érintőképernyőjére. Az érintőképernyő (vagy annak rezisztív vagy kapacitív tulajdonságai) ezután felhasználhatók annak biztosítására, hogy a beteg ne mozogjon (vagy kellően mozdulatlan maradjon, hogy ne vagy csak minimális mozgást regisztráljon). Ez megvalósítható a pulzoximéter 3002 használat közbeni mozgásának megfigyelésével. Alternatív megoldásként a készülék mérheti a mozgást a pulzoximéter 3010A melletti helyen (mivel maga a pulzoximéter, amely műanyagból vagy fémből készülhet, nem regisztrálhatja “érintésként”), az egyes ujjak (3010B, 3010C, 3010D) és/vagy a tenyér 3010E mozgását.

[0115] Meg kell érteni, hogy bár a 30. és 32-34. ábrákon egy ujjpulzoximétert szemléltetünk, a jelen találmány nem korlátozódik ennyire, és más pulzoximéterek (pl. okostelefonba, karórába stb. beépítettek) is a jelen találmány szellemén és alkalmazási körén belül vannak. Azt is meg kell érteni, hogy a fentiek csupán példák, és a mozgás meghatározására szolgáló egyéb módszerek is a jelen találmány szellemében és hatályán belül vannak. Például a kommunikációs eszköz használhatja a GPS (vagy helymeghatározó) funkcióját (pl. háromszögelés stb.) is (vagy alternatívaként) a mozgás észlelésére, használhatja a kameráját és az arcfelismerését annak biztosítására, hogy a beteg nem mozog, vagy egyszerűen összehasonlíthatja a pulzoximéter adatait egy bizonyos idő alatt (pl. ha a pulzoximéter adatai nem változnak vagy ingadoznak az idő alatt, akkor valószínűbb, hogy a beteg nem mozog az adott idő alatt). Azt is meg kell érteni, hogy a gyorsulásmérőnek, ha a mozgás érzékelésére használják, nem kell a kommunikációs eszközben lennie, és magában a pulzoximéterben vagy a kommunikációs eszközzel kommunikáló más eszközben is elhelyezhető. Függetlenül attól, hogy a rendszer hogyan méri a mozgást, felhasználhatja ezeket az adatokat annak biztosítására, hogy a megszerzett adatok ne váljanak pontatlanná a beteg mozgása miatt. Ez attól függetlenül igaz, hogy milyen adatokat mérnek és hogyan használják fel azokat. Például, míg a pulzoximéter adatai felhasználhatók légúti fertőzés diagnosztizálására, addig más betegségek vagy rendellenességek, például alvási apnoe diagnosztizálására is. A 35. Ábrán a mozgásadatok felhasználásának módszere a pontosság biztosítása érdekében látható.

[0116] A 3500. lépéstől kezdve a 3502. lépésben egy bizonyos idő alatt pulzoximéteradatokat rögzítenek. A pulzoximéterek általában rendszeres időközönként, rendszeres időközönként vesznek leolvasásokat (ez a mintavételezésnek nevezett technika). Példaként, ha a pulzoximéter úgy van konfigurálva, hogy percenként hatvan leolvasás sebességével mintavételezzen adatokat, akkor tíz másodperc alatt tíz leolvasást kell a készüléknek szolgáltatnia. A 3504. lépésben a készülék méri a beteg mozgását (a fentiekben tárgyaltak szerint). Ezután a 3506. lépésben meghatározásra kerül, hogy a beteg (vagy a készülék) mozog-e, és ha igen, akkor a mozgás elfogadható-e. Ha mozgást észlelnek (pl. az elfogadható sebesség felett), akkor a 3502. lépésben a pulzoximéter adatainak újbóli lekérdezésére kerül sor. Ellenkező esetben a pulzoximéter leolvasásait (vagy legalább az egyiket) a 3508. lépésben pontosnak tekintik, és a 3510. lépésben befejezik a módszert. Meg kell érteni, hogy a jelen találmány nem korlátozódik a fenti módszerre, és más módszerek, beleértve kevesebb, további és/vagy eltérő lépéseket is, a jelen találmány szellemén és alkalmazási körén belül vannak.

[0117] A légzésszám mérésére szolgáló másik módszer, amely nem használ az oximéteren és a mobiltelefonon kívül további eszközt, és nem vezet le algoritmikusan egy értéket az oximéter által szolgáltatott életjeladatokból, az lenne, ha a páciens a mobiltelefont a mellkas területére vagy a mellkasára helyezné, miközben hanyatt fekszik, és a mobiltelefonban lévő gyorsulásmérővel egy meghatározott időn belül (mondjuk egy legalább harminc másodperces lépcsőfokozatú időszak) mérné, hogy a telefon hányszor mozdult fel és le, ami egy teljes légzési ciklust jelent. Lásd például a 33. ÁBRÁT, ahol a telefon 108 a felhasználó 3006 mellkasán nyugszik.

[0118] Egy megvalósítási módban ez az oximetriás méréstől függetlenül (egy másik időpontban) is elvégezhető, ahogyan azt már leírtuk. Egy másik megvalósításban azonban lehetséges, hogy az okostelefon mozgását a gyorsulásmérő leolvasásain keresztül kombinálják a légzésszám mérésével. Más szóval, a mobiltelefonos alkalmazáson belül, amikor a légzésszámot ezzel a módszerrel mérik, miközben az oximétert használják a többi méréshez, az alkalmazásnak lenne egy beállítása a légzésszám mérésére, és az okostelefonon belüli gyorsulásmérő úgy lenne szabályozva, hogy a beteg légzési ciklusának (belégzés/kilégzés) jellegzetes mozgásmintájából felismerje, hogy a telefon most RR mérési módban van. Ebben a megvalósításban előnyös lenne az oximéteres leolvasások mérésének kombinálása, amelynek során az oximéteres leolvasásokból algoritmikusan levezetett RR-értéket össze lehetne vetni az okostelefon gyorsulásmérőjének RR-értékével. Ebben az esetben ismét szükséges lenne, hogy a beteg az adatgyűjtés során viszonylag mozdulatlan maradjon, és a gyorsulásmérő képes lenne felismerni, hogy a beteg mellkasának vagy mellkasának területén elhelyezett okostelefon mozgása megfelel-e a légzés/légzési ciklus viszonylagos szabályosságának, vagy ehelyett egy nem tipikus mozgásjel, amely inkább az okostelefon mozgásának hirtelenebb, kevésbé tipikus mozgására utal az oximétert rögzítő testrészen.

[0119] Más szóval, egy elfogadható mértékű mozgás (pl. a légzés érzékeléséhez) megengedett lenne, míg egy elfogadhatatlan mértékű mozgás (pl. túl mély légzés stb.) megkövetelné, hogy a felhasználó újra elindítsa az RR/oximéter leolvasását, ezúttal kevesebb mozgás közben. Lehetőleg lenne egy előre meghatározott mozgásszint, amely elfogadható lenne. Alternatív megoldásként az oximéter leolvasásait kiértékelnék annak megállapítására, hogy szükség van-e további leolvasásokra.

[0120] Függetlenül a megvalósítástól, az az aggodalom, hogy a megfigyelt fél nem kívánja, hogy állandóan megfigyeljék (pl. egy idős ember nem szeretné, hogy minden mozdulatát és cselekedetét folyamatosan videóra vegyék), különböző kiegészítő funkciók beépítésével enyhíthető. Az egyik megvalósításban a videó állandóan rögzítene egy olyan hurokrendszerben, amely lefoglalt memóriaterületet használ, egy előre meghatározott ideig rögzít, majd automatikusan törli a videót, ahol n a kiválasztott perceket jelenti a hurokban, és E az az esemény, amely megakadályozza az n perces rögzített hurok törlését, és kiváltja mind a megfigyelt személy látható állapotának vagy cselekedeteinek valós idejű továbbítását a megfigyelő fél számára, mind a visszatekerés lehetőségét, hogy a megfigyelő fél képes legyen áttekinteni az E-ig vezető fizikai megnyilvánulást. Az E kiváltó mechanizmusa lehet például az előre meghatározott tartományon kívüli biometrikus adatok megjelenése, vagy egy másik rendellenesség, például egy elesési riasztás bejelentése, amelyet a mozgás- vagy helyérzékelők, például a giroszkóp, a gyorsulásmérő vagy a magnetométer aktiválnak az idős ember által viselt egészségügyi sávos eszközben, vagy a mobiltelefonján, illetve a közelében lévő más hálózatba kapcsolt mozgásérzékelő eszközön. A megfigyelő fél nemcsak a megfigyelt fél fizikai állapotát tekintheti meg E után, miközben egyidejűleg leolvashatja a vonatkozó biometrikus adatait, hanem az eseményt kiváltó értesítést közvetlenül megelőző eseményeket és biometrikus adatokat is áttekintheti. Alternatív megoldásként a rendszer tovább kalibrálható úgy, hogy bár a videófelvételek az előzőekhez hasonlóan az n hurokban rögzítésre kerülnek, az n hurokból származó videófelvételek valójában nem kerülnek továbbításra a megfigyelő félnek az E bekövetkezéséig. E rendszer előnyei közé tartozik az egyén magánéletének tiszteletben tartása, ahol csak a kritikus esemény és az azt megelőző idő lenne elérhető egy harmadik fél számára, ami a szükséges átviteli sávszélesség és az adattárolási követelmények kívánt optimalizálását is eredményezi. Meg kell érteni, hogy a fenti rendszer úgy is konfigurálható, hogy az idősek, csecsemők vagy betegek távfelügyeletére szolgáló E értesítés továbbá úgy legyen kialakítva, hogy tartalmazzon arckövetési és/vagy arckifejezés-felismerési funkciókat.

[0121] Az adatvédelem tovább javítható a felhasználó számára, ha a videoadatait és a biometrikus adatait saját maga tárolja, a saját eszközén, vagy a saját külső, vagy saját biztonságos harmadik féltől származó “felhő” tárhelyén, de a forrásanyag index-metaadatai, amelyek lehetővé teszik a forrásadatok szekvenálását, extrapolálását, keresését és általános feldolgozását, egy központi szerveren maradnak, mint például az orvosi nyilvántartások esetében például egy orvosi rendelőben vagy más egészségügyi intézményben. Egy ilyen rendszer lehetővé tenné a megfigyelő fél számára, hogy a konzultáció idején hozzáférjen a videóhoz és egyéb adatokhoz, de a videó stb. az alany birtokában maradna. A videó és a biometrikus forrásadatok tárolásának és az adatok kezelésének szétválasztásának további előnye a felhasználó magánéletének és adatbiztonságának fokozásán túl az is, hogy mivel a videó és a biometrikus forrásadatok tárolása helyben, az alanynál történik, és nem kell azokat a számítási szerverre feltölteni, ami a költségek csökkenését, valamint a tárolás és az adatsávszélesség hatékonyságának növekedését eredményezi. Ez akkor is előnyös lenne, ha a vizsgálatok ilyen jellegű távoli feltöltése a vizsgálati alanytól eltérő helyen lévő, képzett egészségügyi személyzet általi felülvizsgálat céljából történik olyan területeken, ahol a hálózati lefedettség alacsonyabb sávszélességű. Választható a videoanyag képkockasebességének csökkentése is, feltéve, hogy ez összhangban van a mintavételi sebességgel a helyes időbélyegző megerősítése érdekében, a korábban leírtak szerint.

[0122] Meg kell érteni, hogy a központi kiszolgálón (vagy a fogadóeszközön) tárolt információkkal különböző, a technika által ismert technikákat lehet alkalmazni az információk biztosítására, és annak megakadályozására, hogy illetéktelen személyek vagy entitások hozzáférjenek az információkhoz. Így például egy felhasználónak megadható (vagy engedélyezhető, hogy létrehozzon) egy felhasználónév, jelszó és/vagy bármilyen más azonosító (vagy hitelesítő) információ (pl. egy felhasználói biometrikus adat, kulcstartó stb.), és a központi eszköz úgy konfigurálható, hogy az azonosító (vagy hitelesítő) információt használja az információhoz (vagy annak egy részéhez) való hozzáférés biztosításához. Hasonló biztonsági eljárásokat lehet végrehajtani harmadik felek, például egészségügyi szolgáltatók, biztosítótársaságok stb. számára annak biztosítása érdekében, hogy az információkhoz csak az arra jogosult személyek vagy szervezetek férjenek hozzá. Bizonyos megvalósítási módokban a hitelesítés lehetővé teheti a hozzáférést az összes tárolt adathoz, vagy a tárolt adatoknak csak egy részéhez (pl. a felhasználói hitelesítés lehetővé teheti a hozzáférést a személyes információkhoz, valamint a tárolt video- és/vagy biometrikus adatokhoz, míg a harmadik fél hitelesítés csak a tárolt video- és/vagy biometrikus adatokhoz). Más megvalósítási módokban a hitelesítést arra használják, hogy meghatározzák, milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre a fogadó eszközre vagy a weboldalra bejelentkező egyén vagy szervezet számára. Például a webhely látogatói (vagy a nem előfizetők) csak a videó/hangadatokat szinkronizálhatják a biometrikus adatokkal és/vagy végezhetnek kezdetleges keresést vagy egyéb feldolgozást, míg egy előfizető szinkronizálhatja a videó/hangadatokat a biometrikus adatokkal és/vagy végezhet részletesebb keresést vagy egyéb feldolgozást (pl. highlight reel létrehozására stb.).

[0123] Meg kell továbbá érteni, hogy bár a tárolás és az adatfeltöltés hatékonysága érdekében, valamint a különböző adattípusok interoperabilitásának közös platformjának biztosítása, valamint a videó- és/vagy hangadatoknak a felhasználó saját eszközén (pl. iCloud™, DropBox™, OneDrive™ stb.) történő tárolása a központi szerveren való tartása csak az index metaadatokkal szemben előnyös, a jelen találmány nem korlátozódik ilyen módon. Így bizonyos megvalósítási módokban, amennyiben megvalósítható, előnyös lehet (1) az adatok (pl. videó, hang, biometrikus adatok és metaadatok) tárolása a felhasználó eszközén (pl. lehetővé téve a felhasználói eszköznek a gazdatesttől független működését), (2) az adatok (pl., videó, hang, biometrikus adatok és metaadatok) a központi kiszolgálón (pl. gazdakészülék) (pl. lehetővé téve a felhasználó számára, hogy az adatokhoz bármely hálózatra képes eszközről hozzáférjen), vagy (3) egy első részt (pl. videó- és hangadatokat) a felhasználói eszközön, egy második részt pedig (pl., biometrikus adatokat és metaadatokat) a központi szerveren (pl. gazdakészüléken) (pl. lehetővé téve a felhasználó számára, hogy csak akkor tekintse meg a szinkronizált videó/hang/biometrikus adatokat, amikor a felhasználói eszköz kapcsolatban áll a gazdakészülékkel, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy csak a biometrikus adatokban keressen (pl., “highlight reel” létrehozása) vagy a biometrikus adatok rangsorolása (az adatok kronológiai, nagyságrendi (a legmagasabbtól a legalacsonyabbig), nagyságrendi (a legalacsonyabbtól a legmagasabbig), legjobban átnézett, legrosszabbul átnézett, legtöbbet megtekintett, legkevesebbet megtekintett stb. adatok azonosítása és/vagy felsorolása), amikor a felhasználói eszköz kommunikál a gazdatesttel, stb.)

[0124] A jelen találmány egy másik megvalósítási formájában a rendszer funkcionalitását a felhasználói eszközön és/vagy a gazdatest eszközön működő szoftverek korlátozzák tovább (vagy alternatív módon). Például a felhasználói eszközön működő szoftver lehetővé teheti a felhasználó számára a video- és/vagy hangadatok lejátszását, de nem szinkronizálhatja a video- és/vagy hangadatokat a biometrikus adatokkal. Ennek oka lehet, hogy a központi szerver a szinkronizálás szempontjából kritikus adatok (időbélyegindex, metaadatok, biometrikus adatok, mintavételi sebesség stb.) tárolására szolgál és/vagy a szinkronizáláshoz a gazdakészüléken működő szoftver szükséges. Egy másik példával élve, a felhasználói eszközön működő szoftver lehetővé teheti a felhasználó számára a videó- és/vagy hangadatok lejátszását, akár önmagukban, akár a biometrikus adatokkal szinkronizálva, de nem teszi lehetővé a felhasználói eszköz számára (vagy korlátozhatja a felhasználói eszköz képességét) a biometrikus adatok keresését vagy más módon történő extrapolálását, illetve feldolgozását a releváns részek azonosítása érdekében (pl. amelyek felhasználhatók a szinkronizált videó/hang/biometrikus adatok “kiemelő tekercsének” létrehozására) vagy a biometrikus és/vagy videó adatok rangsorolására. Ennek oka lehet, hogy a központi kiszolgálót a biometrikus adatok kereséséhez és/vagy rangsorolásához kritikus adatok (biometrikus adatok, biometrikus metaadatok stb.) és/vagy a biometrikus adatok kereséséhez (vagy a fejlett keresés elvégzéséhez) és/vagy rangsorolásához (vagy a fejlett rangsorolás elvégzéséhez) szükséges szoftverek tárolására használják.

[0125] A fenti megvalósítások bármelyikében vagy mindegyikében a rendszer tovább alakítható úgy, hogy jelszavas vagy más hitelesítési formákat tartalmazzon, amelyek lehetővé teszik az adatokhoz való biztonságos hozzáférést (vagy megtagadják a jogosulatlan hozzáférést) az egyik vagy mindkét irányban, úgy, hogy a felhasználónak engedélyre van szüksége a gazdához való hozzáféréshez, vagy a gazdának a felhasználó adataihoz való hozzáféréshez. Amennyiben a felhasználó és a megfigyelő fél vagy a gazdatest közötti interakció valós időben zajlik, például a beteg és az orvosa vagy más egészségügyi személyzet közötti biztonságos videokonferencia során, az adatok cseréje és megtekintése virtuális magánhálózat (VPN) létrehozásával történhet. A tényleges adatok (biometrikus, videó, metaadat-index stb.) alternatív módon vagy tovább titkosíthatók mind az adatforrásnál, például az egyén tárolóhelyén, akár helyi, akár felhőalapú, és/vagy a megfigyelő felülvizsgáló félnél, például az orvosi intézmény betegnyilvántartásában, vagy a fogadó adminisztrációs szintjén.

[0126] A nagyon fiatal csecsemők monitorozásával összefüggésben kritikus és gyakran megmagyarázhatatlan probléma a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS). Míg a SIDS előfordulása gyakran megmagyarázhatatlan, különböző eszközökkel próbálják megelőzni a bekövetkezését. A jelenlegi rendszer elemeinek kombinálásával azonban a csecsemőágyban vagy annak közelében elhelyezett érzékelő eszközökkel, amelyek a releváns biometrikus adatokat mérik, beleértve a szívfrekvenciát, az alvásmintát, a légzéselemzőt és más mérőeszközöket, például a környezeti hőmérsékletet, valamint a mozgást, a hallható légzést vagy annak hiányát rögzítő felvevő eszközzel együtt (pl., a különböző paramétereket az időbélyegzővel ellátott videofelvétellel együtt a szülő, az orvos vagy más megfigyelő fél beállíthatja, hogy átfogóbb riasztást adjon, hogy a felhasználó időszerűbb intézkedést vagy beavatkozást kezdeményezzen, vagy hogy úgy döntsön, hogy valójában nincs szükség semmilyen intézkedésre. Továbbá, például egy bölcsőfigyelési helyzet esetében a rendszer úgy is konfigurálható, hogy a korábbi megfigyelésekből – a megfigyelő féltől származó inputokkal vagy anélkül – egy tanulási algoritmust fejlesszen ki, amely segít annak megkülönböztetésében, hogy mi a “normális”, mi a hamis pozitív, vagy mi az, ami rendellenességet jelenthet, és ezért cselekvésre való felszólítást. A még összetettebb kontextusban, mint például az újszülöttkori megfigyelés, egyéb biometrikus adatok közé tartozhatnak az EEG, EOC és EMG szenzorok.

[0127] A gazdalkalmazás úgy is konfigurálható, hogy a biometrikus adatokkal szinkronizált videoadatokat lejátssza, vagy bizonyos biometrikus adatok meglétét keresse. Például, amint azt korábban tárgyaltuk, egy alvó személy hanggal történő videofelvételével, és a felvétel szinkronizálásával a biometrikus adatokkal (pl. alvási minták, agyi aktivitás, horkolás, légzési minták stb.), a biometrikus adatok kereshetők annak azonosítására, hogy bizonyos mérőszámok, mint például a hangszintek, például decibelben mérve, vagy a csend időszakai meghaladnak vagy egy küszöbérték alá esnek, lehetővé téve az orvos, nővér vagy egészségügyi technikus számára a megfelelő videórész megtekintését anélkül, hogy az alvó személy teljes videóját meg kellene néznie.

[0128] Egy ilyen módszert mutat be a 6. Ábra a 700. lépéssel kezdődően, ahol a 702. lépésben biometrikus adatokat és időbélyegadatokat (pl. kezdési idő, mintavételi sebesség) kapnak (vagy kapcsolnak össze). Ezután a 704. lépésben audio/video adatokat és időbélyegző adatokat (pl. kezdőidő stb.) fogadnak (vagy kapcsolnak össze). Az időbélyegző adatokat (a 702. és 704. lépésből) ezután a biometrikus adatok és az audio/video adatok szinkronizálására használják. A felhasználó ezután a 708. lépésben engedélyezi az audio/video működtetését. Ha a felhasználó a lejátszást választja, akkor a 710. lépésben lejátszásra kerül az audió/videó. Ha a felhasználó a keresést választja, akkor a felhasználó a 712. lépésben kereshet a biometrikus adatokban. Végül, ha a felhasználó a leállítást választja, akkor a videó a 714. lépésben megáll.

[0129] Meg kell érteni, hogy a jelen találmány nem korlátozódik a 6. ábrán látható lépésekre. Például egy olyan módszer, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy legalább egy feltételnek megfelelő biometrikus adatokat keressen, lejátssza a videó megfelelő részét (vagy a feltétel előtti részt), és leállítsa a videó lejátszását, miután a biometrikus adatok már nem felelnek meg a legalább egy feltételnek (vagy közvetlenül azután, hogy a biometrikus adatok már nem felelnek meg a feltételnek), a jelen találmány szellemében és alkalmazási körébe tartozik. Egy másik példával élve, ha a módszer magában foglalja a felhasználói eszköz és a gazdaberendezés közötti interakciót a videó/hangadatok és a biometrikus adatok szinkronizálása és/vagy a biometrikus adatok keresése érdekében, akkor a módszer magában foglalhatja továbbá a biometrikus adatok és/vagy metaadatok gazdaberendezésre történő feltöltésének lépéseit (például, ebben a megvalósításban a videó/hangadatok a felhasználói eszközön tárolhatók), és a biometrikus adatok és/vagy metaadatok felhasználása egy időbélyegindex létrehozására a szinkronizáláshoz és/vagy a biometrikus adatok releváns vagy értelmes adatok (pl. egy küszöbértéket meghaladó adatok stb.) keresésére. Egy másik példával élve, a módszer nem igényelheti a 706. lépést, ha az audio/video adatok és a biometrikus adatok együtt (szinkronizálva) valós időben vagy az adatok lejátszásának idején (pl. a 710. lépésben) kerülnek lejátszásra.

[0130] A jelen találmány egyik megvalósításában, amint az a 8. Ábra mutatja, a 800-as videoadatok, amelyek audioadatokat is tartalmazhatnak, egy “T” időpontban kezdődnek, és “n” időtartamig tartanak. A videoadatokat előnyösen memóriában (helyileg és/vagy távolról) tárolják, és más adatokkal, például egy azonosítóval (802), a kezdési időponttal (804) és az időtartammal (806) kapcsolják össze. Ezek az adatok a videóadatokat legalább egy adott munkamenethez, egy adott kezdési időponthoz kötik, és azonosítják az abban szereplő videó időtartamát. A jelen találmány egyik megvalósítási formájában az egyes munkamenetek különböző tevékenységeket tartalmazhatnak. Például egy utazás egy berlini úti célhoz, vagy egy meghatározott útvonal követése egy adott napon (munkamenet) tartalmazhat egy kerékpártúrát a városban (első tevékenység) és egy sétát egy parkban (második tevékenység). Így, ahogy a 9. Ábra mutatja, a 802 azonosító tartalmazhat egy munkamenet-azonosítót 902, amely a munkamenetet egy globálisan egyedi azonosítón (GUID) keresztül egyedileg azonosítja, és egy tevékenység-azonosítót 904, amely a tevékenységet egy globálisan egyedi azonosítón (GUID) keresztül egyedileg azonosítja, ahol a munkamenet/tevékenység kapcsolat a szülő/gyermek kapcsolat.

[0131] A jelen találmány egyik megvalósításában, ahogyan az a 10. ÁBRÁN látható, az 1000 biometrikus adatot a memóriában tárolják, és összekapcsolják a 802 azonosítóval és egy “m” 1104 mintavételi sebességgel. Ez lehetővé teszi, hogy a biometrikus adatok a lejátszáskor összekapcsolhatók legyenek a videóadatokkal. Például, ha a 802 azonosító egy, a 804 kezdési időpont 13:00 óra, a videó időtartama egy perc, és a 1104 mintavételi sebesség 30 spm, akkor a videó 14:00 órakor történő lejátszása az első biometrikus érték (biometrikus (1)) megjelenítését eredményezné (pl., a videó alatt, a videó felett stb.) 14:00 órakor, a második biometrikus érték (biometrikus (2)) két másodperccel később jelenne meg (pl. a videó alatt, a videó felett stb.), és így tovább, amíg a videó 14:01 órakor véget nem ér. Bár az önmegvalósítási adatokat a biometrikus adatokhoz hasonlóan lehet tárolni (pl. egy mintavételi sebességhez kötve), ha ilyen adatokat csak időszakosan kapunk, előnyösebb lehet ezeket az adatokat 110 a 11. ÁBRÁN látható módon tárolni, azaz a 802 azonosítóhoz és egy 1104 időbélyegzőhöz kötve, ahol “m” vagy az 1100 önmegvalósítási adat fogadásának időpontja, vagy egy eltolás ezen időpont és a 804 kezdő időpont között (pl. tíz perc és négy másodperc a kezdő időpont után, stb.).

[0132] Ez látható például a 14. ábrán, ahol a videóadatok T időpontban kezdődnek, a biometrikus adatok mintavételezése két másodpercenként történik (30 spm), és az önmegvalósítási adatok T+3 időpontban (vagy három egységgel a kezdési időpont után) érkeznek. Az 1402-es videó lejátszása közben T+1 időpontban megjelenik egy első biometrikus érték 1404, T+2 időpontban megjelenik az első önmegvalósítási adat 1406, és T+4 időpontban megjelenik egy második biometrikus érték 1406. Az adatok ilyen módon történő tárolásával a videó és a nem videó adatok egymástól elkülönítve tárolhatók és szinkronizálhatók valós időben, vagy a videó lejátszásának időpontjában. Meg kell érteni, hogy míg az adatok külön tárolása előnyös lehet a minimális memóriával és/vagy feldolgozási teljesítményű eszközök esetében, az ügyfélplatform konfigurálható úgy, hogy új videóadatokat vagy olyan adatokat hozzon létre, amelyek mind a szinkronban megjelenített videó-, mind a nem videóadatokat tartalmazzák. Egy ilyen funkció előnyös lehet egy kiemelt filmtekercs létrehozásakor, amelyet aztán meg lehet osztani a közösségi média weboldalak, például a Facebook™ vagy a Youtube™ segítségével, és le lehet játszani a szabványos lejátszó szoftverekkel, például a Quicktime™ segítségével. Amint azt az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk, a highlight reel tartalmazhat különböző részeket (vagy klipeket) a videóadatokból (pl. amikor bizonyos tevékenység zajlik stb.) a megfelelő biometrikus adatokkal együtt.

[0133] A mintavételezett adatok későbbi megjelenítésekor az ügyfélplatform konfigurálható úgy, hogy ezeket az adatokat bizonyos extrapolációs technikák alkalmazásával jelenítse meg. Például a jelen találmány egyik megvalósításában, amint az a 12. Ábra mutatja, ahol egy első biometrikus érték 1202 T+1 időpontban, egy második biometrikus érték 1204 T+2 időpontban, és egy harmadik biometrikus érték 1206 T+3 időpontban jelenik meg, a biometrikus adatok nem mintavételezett időpontokban is megjeleníthetők ismert extrapolációs technikák alkalmazásával, beleértve a lineáris és nem lineáris interpolációt és minden más, a szakmában jártasak általánosan ismert extrapolációs és/vagy interpolációs technikát. A jelen találmány egy másik, a 13. ÁBRÁN látható megvalósításában az első biometrikus érték 1202 addig marad a kijelzőn, amíg a második biometrikus érték 1204 meg nem jelenik, a második biometrikus érték 1204 addig marad a kijelzőn, amíg a harmadik biometrikus érték 1206 meg nem jelenik, és így tovább.

[0134] Ami az adatok azonosítóval való összekapcsolását illeti, amelyek más adatokkal (pl. kezdési idő, mintavételi sebesség stb.) is összekapcsolhatók, ha az adatok valós időben érkeznek, az adatok összekapcsolhatók az aktuális munkamenet (és/vagy tevékenység) azonosítójával (azonosítóival). Ha azonban az adatok utólag érkeznek (pl. egy munkamenet befejezése után), az adatok többféleképpen is összekapcsolhatók egy adott munkamenettel és/vagy tevékenységgel (vagy az ahhoz kapcsolódó azonosító(k)kal). Az adatok összekapcsolhatók manuálisan (pl. a felhasználó által) vagy automatikusan az alkalmazáson keresztül. Ez utóbbi tekintetében ez megvalósítható például a kapott adatok időtartamának (pl. a videó hossza) és a munkamenet és/vagy tevékenység időtartamának összehasonlításával, annak feltételezésével, hogy a kapott adatok a legutóbbi munkamenethez és/vagy tevékenységhez kapcsolódnak, vagy a kapott adatokban szereplő adatok elemzésével. Egy megvalósítási módban például a fogadott adatokban szereplő adatok (pl. metaadatok) azonosíthatják az adatokhoz kapcsolódó időpontot és/vagy helyet, amely aztán felhasználható a fogadott adatoknak a munkamenethez és/vagy tevékenységhez való kapcsolásához. Egy másik megvalósításban a számítástechnikai eszköz megjeleníthet vagy lejátszhat olyan adatokat (pl. vonalkódot, például QR-kódot, hangot, például ismétlődő hangsorozatot stb.), amelyek azonosítják a munkamenetet és/vagy tevékenységet. Egy külső video-/audiofelvevő rögzítheti az azonosító adatokat (ahogyan azokat a számítástechnikai eszköz megjeleníti vagy lejátssza) a felhasználóval és/vagy a környezetével együtt (pl. előtte, utána vagy közben). Az alkalmazás ezután a video-/audioadatokban kereshet azonosító adatokat, és ezeket az adatokat felhasználhatja a video-/audioadatok munkamenethez és/vagy tevékenységhez való kapcsolásához. A videó/hangadatok azonosító részét az alkalmazás ezután kívánság szerint törölheti. Egy alternatív megvalósításban egy vonalkód (pl. QR-kód) nyomtatható egy fizikai eszközre (pl. egy orvosi vizsgálati modulra, amely lehetővé teheti az orvosi adatok hálózaton (pl. okostelefonon keresztül) történő kommunikációját), és (a korábban leírtak szerint) felhasználható az eszközt használó felhasználó videójának szinkronizálására az eszköz által szolgáltatott adatokkal. Az orvosi tesztelési modul esetében a modulra nyomtatott vonalkód felhasználható a tesztelésről készült videó szinkronizálására a modul által szolgáltatott teszteredménnyel. Egy másik megvalósításban mind a számítástechnikai eszköz, mind a külső video- és hangrögzítő arra szolgál, hogy a felhasználóról video- és/vagy hangfelvételt készítsen (pl. a felhasználó kijelenti, hogy “berlini kerékpározási munkamenet megkezdése” stb.), és a felhasználó által szolgáltatott adatokat felhasználja a video- és hangadatok munkamenethez és/vagy tevékenységhez való kapcsolására. A számítástechnikai eszköz például úgy konfigurálható, hogy a felhasználó által megadott adatokat összekapcsolja egy adott munkamenettel és/vagy tevékenységgel (pl. egy megkezdett, egy hamarosan megkezdett, egy éppen befejezett stb. munkamenettel), és a felhasználó által megadott adatokat a videó/hangadatokban felhasználja a videó/hangadatok összekapcsolására az adott munkamenettel és/vagy tevékenységgel.

[0135] A jelen találmány egyik megvalósítási formájában az ügyfélplatform (vagy alkalmazás) úgy van konfigurálva, hogy egy okostelefonon vagy egy táblagépen működjön. A platform (akár önmagában, akár a gazdakészüléken működő szoftverrel együtt) konfigurálható úgy, hogy létrehozzon egy munkamenetet, a munkamenet során fogadjon video- és nem-videoadatokat, és a videoadatokat a nem-videoadatokkal együtt (szinkronizálva) játssza le. A platform lehetővé teheti továbbá, hogy a felhasználó keresést végezzen egy munkamenetre, bizonyos video- és/vagy nem-videó eseményekre keressen, és/vagy egy kiemelőfilmet hozzon létre. A 15-29. ábrák egy ilyen platform példás képernyőképeit mutatják.

[0136] A 15. ÁBRÁZAT például egy példaértékű 1500-as “bejelentkezési” képernyőt mutat, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bejelentkezzen az alkalmazásba, és hozzáférjen az alkalmazással kapcsolatos, felhasználó-specifikus adatokhoz, ahogyan azokat a számítástechnikai eszközön és/vagy a gazdaszámítógépen tárolja. A bejelentkezés magában foglalhat egy felhasználói azonosítót és jelszót, amely az alkalmazáshoz, a vállalati felhőhöz vagy egy közösségi szolgáltatási weboldalhoz, például a Facebook™-hoz tartozik.

[0137] Miután a felhasználó bejelentkezett, a felhasználó számára engedélyezhető egy munkamenet létrehozása egy példaértékű “munkamenet létrehozása” 1600 képernyőn keresztül, ahogyan az a 16. ÁBRÁBAN látható. A munkamenet létrehozása során a felhasználó számára engedélyezhető, hogy kiválasszon egy kamerát (pl. a számítástechnikai eszközön belüli, a számítástechnikai eszközön kívüli (pl. interneten keresztül elérhető, a számítástechnikai eszközhöz vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztatott) stb.), amely videoadatokat fog szolgáltatni. Ha egy kamera kiválasztásra került, a kamera 1602-es videoadatai megjeleníthetők a képernyőn. A felhasználónak lehetősége lehet arra is, hogy kiválasszon egy biometrikus eszközt (pl. a számítástechnikai eszközön belül, a számítástechnikai eszközön kívül (pl. interneten keresztül elérhető, a számítástechnikai eszközhöz vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakozik) stb.), amely biometrikus adatokat fog szolgáltatni. A biometrikus eszköz kiválasztása után a biometrikus eszközről származó biometrikus adatok 1604 megjeleníthetők a képernyőn. A felhasználó ezután a “munkamenet indítása” 1608 gombra kattintva indíthatja el a munkamenetet. Bár a kiválasztási folyamatot lehetőleg a munkamenet megkezdése előtt végzik el, a felhasználó elhalaszthatja a kamera és/vagy a biometrikus eszköz kiválasztását a munkamenet befejezése utánra. Ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazás olyan adatokat kapjon, amelyek nem állnak rendelkezésre valós időben, vagy amelyeket egy olyan eszköz szolgáltat, amely még nincs csatlakoztatva a számítástechnikai eszközhöz (pl. egy külső kamera, amelyet a munkamenet végeztével csatlakoztatnak a számítástechnikai eszközhöz).

[0138] Meg kell érteni, hogy a jelen találmány egyik előnyben részesített megvalósításában a “munkamenet indítása” gomb 1608 megnyomása nemcsak elindít egy időzítőt 1606, amely jelzi a munkamenet aktuális hosszát, hanem elindít egy indítási időt, amelyet a memóriában tárolnak, és amely a munkamenet globálisan egyedi azonosítójához (GUID) kapcsolódik. Azáltal, hogy a videó- és biometrikus adatokat összekapcsolja a GUID-vel, és a GUID-t összekapcsolja a kezdési idővel, a videó- és biometrikus adatok (definíció szerint) a kezdési időhöz is kapcsolódnak. Más adatok, mint például a mintavételi sebesség, szintén összekapcsolhatók a biometrikus adatokkal, vagy az adatoknak a biometrikus adatokkal való összekapcsolásával, vagy az adatoknak a GUID-vel való összekapcsolásával, amely viszont a biometrikus adatokkal van összekapcsolva.

[0139] Vagy a munkamenet megkezdése előtt, vagy a munkamenet befejezése után a felhasználó számára lehetővé tehető a munkamenet nevének megadása a 1700-as példaértékű “munkamenet neve” képernyőn keresztül, amint az a 17. ÁBRÁBAN látható. Hasonlóképpen, a felhasználó számára lehetővé tehető egy munkamenet leírásának megadása is egy 1800-as példaértékű “munkamenet leírása” képernyőn keresztül, amint az a 18. ÁBRÁBAN látható.

[0140] A 19. Ábra egy példaértékű “munkamenet megkezdve” képernyőt 1900 mutat, amely egy olyan képernyő, amelyet a felhasználó a munkamenet futása közben láthat. Ezen a képernyőn a felhasználó láthatja a videoadatokat 1902 (ha valós időben szolgáltatott), a biometrikus adatokat 1904 (ha valós időben szolgáltatott), és a munkamenet aktuális futási idejét 1906. Ha a felhasználó szüneteltetni kívánja a munkamenetet, a felhasználó megnyomhatja a “munkamenet szüneteltetése” gombot 1908, vagy ha a felhasználó le kívánja állítani a munkamenetet, a felhasználó megnyomhatja a “munkamenet leállítása” gombot (nem látható). A “munkamenet leállítása” gomb (nem látható) megnyomásával a munkamenet befejeződik, és a memóriában tárolásra kerül egy leállítási idő, amely a munkamenet GUID-hez kapcsolódik. Alternatív megoldásként a “munkamenet szüneteltetése” gomb 1908 megnyomásával egy szünetelési idő (első szünetelési idő) tárolódik a memóriában és kapcsolódik a munkamenet GUID-hez. A munkamenet szüneteltetése után a munkamenet folytatható (pl. a “munkamenet folytatása” gomb megnyomásával, nem látható), aminek eredményeképpen egy folytatási idő (első folytatási idő) tárolódik a memóriában és kapcsolódik a munkamenet GUID-hez. Függetlenül attól, hogy egy munkamenet elindul és megáll (azaz egyetlen folyamatos videót eredményez), vagy elindul, szüneteltet (tetszőleges számú alkalommal), folytatódik (tetszőleges számú alkalommal) és megáll (azaz több videoklipet eredményez), a memóriában tárolt minden egyes indítási/szüneteltetési időhöz egy megfelelő megállási/újrakezdési időt kell tárolni a memóriában.

[0141] Miután egy munkamenet megállt, az egy példaértékű 2000-es “munkamenet áttekintése” képernyőn keresztül áttekinthető, ahogyan az a 20. Ábra mutatja. A legegyszerűbb formában a felülvizsgálati képernyő lejátszhatja a munkamenethez kapcsolódó videóadatokat (pl. vagy egyetlen folyamatos videót, ha a munkamenet nem tartalmaz legalább egy szünetet/folytatást, több videoklip lejátszását egymás után, ha a munkamenet tartalmaz legalább egy szünetet/folytatást, vagy több videoklip együttes lejátszását, ha a több videoklip egymáshoz kapcsolódik (pl., két videó (pl. különböző nézőpontokból) a felhasználóról, amint egy adott tevékenységet végez, egy első videó a felhasználóról, amint egy adott tevékenységet végez, miközben egy második videót, például egy oktatóvideót néz). Ha a felhasználó a videós adatok mellett nem videós adatokat is meg akar jeleníteni, akkor a felhasználó megnyomhatja a “grafikon opciók megjelenítése” gombot 2022. E gomb megnyomásával a felhasználónak megjelenik a 2100. ábra szerinti példaértékű “grafikonmegjelenítési opciók” képernyője, ahogyan az a 21. ábra mutatja. Itt a felhasználó kiválaszthatja azokat az adatokat, amelyeket a videoadatokkal együtt szeretne látni, például biometrikus adatokat (pl. pulzusszám, pulzusszám-eltérés, felhasználói sebesség stb.), környezeti adatokat (pl. hőmérséklet, magasság, GPS stb.) vagy önmegvalósítási adatokat (pl. hogyan érezte magát a felhasználó a kezelés alatt). A 22. Ábra egy példaértékű 2000-es “felülvizsgálati munkamenet” képernyőt mutat, amely mind a videoadatokat 2202, mind a biometrikus adatokat tartalmazza, amelyek ábrázolhatók 2204-es grafikon vagy 2206-os írott formában. Ha egynél több személy látható a videón, az alkalmazás konfigurálható úgy, hogy minden egyes személy biometrikus adatait egyszerre vagy a felhasználó által kiválasztott módon mutassa meg (pl. lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az első személy biometrikus adatait az első személy kiválasztásával tekintse meg, lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a második személy biometrikus adatait a második személy kiválasztásával tekintse meg stb.)

[0142] A 23. Ábra egy példaértékű 2300-as “térkép” képernyőt mutat, amely arra használható, hogy GPS-adatokat mutasson a felhasználónak. Alternatívaként a GPS-adatok a videoadatokkal együtt is megjeleníthetők (pl. a videoadatok alatt, a videoadatok felett stb.). A munkamenet egy példaértékű “összefoglaló” képernyője 2400 is megjeleníthető a felhasználó számára (lásd 24. Ábra), amely olyan munkamenet-információkat jelenít meg, mint a munkamenet neve, a munkamenet leírása, különböző mérőszámok stb.

[0143] A videó és a nem videó adatok külön tárolásával az adatok könnyen kereshetők. Például a 25. Ábra egy példaértékű “biometrikus keresés” 2500 képernyőt mutat, ahol a felhasználó kereshet egy adott biometrikus értéket vagy tartományt (azaz egy biometrikus eseményt). Példaként a felhasználó a munkamenet egy olyan pontjára ugorhat, amikor a pulzusszám 95 és 105 ütés/perc (bpm) között van. A 26. Ábra egy példaértékű “első eredmény” 2600-as képernyőt mutat, ahol a felhasználó pulzusszáma 100,46 bmp-nél van, húsz perc és negyvenkét másodperccel a munkamenet után (lásd pl. 2608). A 27. ábra egy példaértékű “második eredmény” képernyőt mutat 2700, ahol a felhasználó pulzusszáma 100,48 bmp huszonhárom perc és negyvennyolc másodperc a munkamenet után (lásd pl. 2708). Meg kell érteni, hogy más események is kereshetők a munkamenetben, beleértve a videoeseményeket és az önmegvalósítási eseményeket.

[0144] Nemcsak egy munkameneten belüli adatok kereshetők, hanem több munkamenetből származó adatok is. Például a 28. Ábra egy példaértékű “munkamenet-keresési” képernyőt mutat 2800, ahol a felhasználó megadhat bizonyos keresési kritériumokat, beleértve a munkamenet dátumát, a munkamenet hosszát, a biometrikus eseményeket, a videoeseményt, az önmegvalósítási eseményt stb. A 29. Ábra egy példaértékű 2900-as “lista” képernyőt mutat, amely a megadott kritériumoknak megfelelő munkameneteket mutatja.

[0145] A biometrikus adatok vagy azok eredményének felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére szolgáló rendszer és módszer előző leírása illusztráció és leírás céljából került bemutatásra. Nem célja a teljesség igénye, illetve a találmánynak a pontosan ismertetett formákra való korlátozása, és a fenti tanítások fényében számos módosítás és variáció lehetséges. A szakavatottak felismerik, hogy a fenti jellemzők megvalósításának számos módja van, és hogy a jelen találmány nem korlátozódik e jellemzők megvalósításának egyetlen konkrét módjára sem. A találmányt kizárólag a következő igénypontok határozzák meg.

Prioritás és kapcsolódó alkalmazások

Kérelem Prioritási dátum Beadási dátum Kapcsolódás Cím

Szülői kérelmek (1)

 • US16/704,844 2015-10-13 2019-12-05 Folytatás-In-Part Rendszer és módszer biometrikus adatok használatára, feldolgozására és megjelenítésére

Gyermekkérelmek (1)

 • US17/308,015 2015-10-13 2021-05-04 Folytatás Rendszer és módszer egy személy egészségének és/vagy jóllétének diagnosztizálására továbbfejlesztett telemedicinális életjelek nyomon követése segítségével.

Elsőbbségi kérelmek (6)

 • US201562240783P 2015-10-13 2015-10-13 US ideiglenes bejelentés
 • US201615293211A 2016-10-13 2016-10-13 USA ideiglenes bejelentés
 • US15/495,485 2015-10-13 2017-04-24 Rendszer és módszer biometrikus adatok használatára, feldolgozására és megjelenítésére
 • US16/273,141 2015-10-13 2019-02-11 Rendszer és módszer biometrikus adatok használatára, feldolgozására és megjelenítésére
 • US16/704,844 2015-10-13 2019-12-05 Rendszer és módszer biometrikus adatok felhasználására, feldolgozására és megjelenítésére
 • US16/876,114 2015-10-13 2020-05-17 Rendszer és módszer a COVID-19 tesztelésére

Prioritást igénylő kérelmek (2)

 • US16/876,114 2020-05-17 Rendszer és módszer a COVID-19 tesztelésére
 • US17/308,015 2021-05-04 Rendszer és módszer egy személy egészségi állapotának és/vagy jóllétének diagnosztizálására, továbbfejlesztett telemedicinális életjelek nyomon követése segítségével.

Jogi események

Dátum Kód Cím Leírás

 • 2020-05-17 FEPP Díjfizetési eljárás
  Szabad formátumú szöveg: (EREDETI ESEMÉNYKÓD: NAGY.); A SZABADALOM TULAJDONOSÁNAK JOGALANYI STÁTUSZA: KIS JOGALANY.
 • 2020-05-26 FEPP Díjfizetési eljárás
  Szabad formátumú szöveg: (EREDETI ESEMÉNYKÓD: SMAL); A SZABADALOM TULAJDONOSÁNAK JOGALANYI STÁTUSZA: KIS JOGALANY.
 • 2020-10-27 STPP Tájékoztatás a státuszról: szabadalmi bejelentés és a szabadalom megadására vonatkozó eljárás általában
  Szabad formátumú szöveg: NEM VÉGLEGES INTÉZKEDÉS POSTÁZVA
 • 2021-03-01 STPP Tájékoztatás a státuszról: szabadalmi bejelentés és a megadásra irányuló eljárás általánosságban
  Szabad formátumú szöveg: ENGEDÉLYEZÉSRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST POSTÁZTÁK — A BEJELENTÉS BEÉRKEZETT A KIADVÁNYHIVATALBA
 • 2021-04-28 STPP Tájékoztatás a státuszról: szabadalmi bejelentés és a megadásra irányuló eljárás általánosan
  Szabad formátumú szöveg: KIADVÁNYOK — A KIADÁSI DÍJ BEFIZETÉSE BEÉRKEZETT
 • 2021-04-29 STPP Tájékoztatás a státuszról: szabadalmi bejelentés és a megadásra irányuló eljárás általánosságban
  Szabad formátumú szöveg: KIADVÁNYOK — A KIADÁSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA
 • 2021-05-12 STCF Tájékoztatás a szabadalom megadásának állásáról: szabadalom megadása
  Szabad formátumú szöveg: SZABADALMI ÜGY

Hívj meg egy kávéra minket! Segíts nekünk A non-profit szervezet weboldalának üzemeltetéséhez szükséges szervereket és webes szolgáltatásokat, minden adomány segít, legyen az bármilyen kicsi is. Ha tetszik amit csinálunk és tetszenek a blog posztok, akkor támogass egy kávé összegével a BuyMeACoffee platformon.

JELENLEG ÓRIÁSVÁLLALATOK URALJÁK AZ INFORMÁCIÓS PIACOT, ÉS EZEK KÉNYÜK-KEDVÜK SZERINT CENZÚRÁZNAK
A YouTube - Google, Facebook, Twitter - CENZÚRÁZZA az IGAZ politikai, vallási, covid19 és laposföld tartalmakat és NEM a legújabb és legjobb videókat hozza fel neked a keresés során! 2015 től megváltoztattatták a keresési algoritmusokat és kizárólag a PROPAGANDÁT láthatod nem az igazságot!

KUTATÁSHOZ AJÁNLOTT BÖNGÉSZÉS 
DuckDuckGo egy új böngésző és adatbázis, ami még NEM REJTI EL algoritmusokkal az igaz tartalmakat az interneten! Próbáld ki, keress rá ugyanarra a tartalomra és meglátod, a Googleban nem jeleik meg, azaz el van direkt rejtve előled, hogy ne tudd meg az igazságot!

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Shopping Cart
Scroll to Top