Az evolúciós csalás – A darwinizmus és ideológiai hátterének tudományos bukása

Sokan gondolják, hogy az evolúciós elméletnek vagy a darwinizmusnak csak tudományos vonatkozásai vannak, és közvetlenül nem hat a mindennapi életre. Ez, természetesen, félreértés. Az evolúciós elmélet sokkal több, mint a biológiai tudományok egyszerű kerete nem más, mint annak a megtévesztő filozófiának a megalapozója, amely oly sok embert vont hatása alá: a materializmusé.

Az evolúciós elmélet, mely 200 éve félrevezeti az egész világot, alapjaiban és visszafordíthatatlanul összeomlott, ennek legékesebb és leginkább szembeötlő bizonyítéka az, hogy már az elmélet leghűségesebb követői is elutasítják Darwin alapeszméit. A darwinizmus védelmezői, miután látták, hogy a világ már nem hisz ebben a hazugságban, rájöttek, hogy a véletlenekkel nem csak hogy a határozott és értelmes elmét, de még a gyermekeket sem képesek becsapni.

Kétségtelenül örömteli esemény azt látni, hogyan omlik össze a darwinizmus világszerte és hogyan kezdenek hátat fordítani Darwin követői az elméletnek.
Darwin hívein az sem segít, ha olyan hangzatos nevekkel illetik a véletlent, mint „természetes kiválasztódás”. A természetes kiválasztódásban szó sincs tudatos kiválogatódásról. Az, hogy a véletlen helyett egy vak mechanizmust istenítenek az emberek, lásd természetes kiválasztódás, nem mást jelent, mint hogy azt állítják: „nem véletlen, hanem szerencse”.

A folyamat, amit természetes kiválasztódás névre kereszteltek, nem képes tudatos és értelmes tervekkel előállni, nem képes szerkezetet, szerveket, élőlényeket létrehozni, ez lehetetlen.
Soha semmilyen körülmények között nem sikerült megfigyelni, hogy a természetes kiválasztódás a semmiből életre hívott volna valamilyen élő szervezetet vagy azt egy másik élő szervezetté alakította volna át, ennek biológiai úton magyarázata soha nem született.

Nem is lehet ezt így magyarázni. Ez a természetes kiválasztódásnak elnevezett álmechanizmus soha nem volt és nem lesz képes egy fajt egy másik fajjá alakítani. Például az oroszlánok elől menekülő szarvascsorda tagjai, ha gyorsan futnak, képesek lesznek az életben maradásra, de soha nem változnak ilyen úton-módon zsiráfokká. A természetes kiválasztódásnak nincsen értelme, nincsen tudata, nincsen meg az a megálmodott ereje, ami megtervezné az eseményeket, létrehozná az élő szervezeteket, vagy megkülönböztetné egymástól a jót és a rosszat.

Mivel a természetes kiválasztódás a véletlen műve és nincsen fejlődést előidéző ereje, azt állítani, hogy „nincsenek véletlenek, de természetes kiválasztódás az van” tulajdonképpen nem más, mint az emberek megtévesztésének kísérlete egy másik hazugsággal.

– Harun Yahya

Élő sejtek létrehozása?

Ha az evolucionisták az élethez szükséges minden anyagot egy tartályba dobnák, majd ezt az egyveleget tetszésük szerint mindenféle eljárásnak alávetnék, továbbá ha a világ összes tudósát eme kísérlet szolgálatába állítanák, akkor sem tudnának soha egyetlen élőlényt, de még egyetlen élő sejtet sem létrehozni ebben a tartályban

Az élet rejtélyének megfejtése – részlet (2003)

Eredeti cím: Unlocking the Mystery of Life (2003), dokumentumfilm (Illustra Media)
A film forgatókönyvét Stephen C. Meyer írta, aki a Discovery Intézet Tudományos és Kulturális Központjának (Center for Science and Culture – Seattle, Washington) igazgatója, szerepelnek benne az intézet munkatársai, például Jonathan Wells és Michael Behe, akik az intelligens tervezés mellett érvelnek, megcáfolva a darwinizmus feltételezéseit.
Az élet rejtélyének megfejtése az egyik leghihetetlenebb dokumentumfilm, amelyet valaha összeállítottak. Bevezet a sejtek mikroszkopikus univerzumába, csodálatos animációkkal és fényképezéssel, hogy segítse megérteni azokat a fő kérdéseket és okokat, melyek cáfolják a darwinizmus állításait. A film elvezet az élő sejt belsejébe, hogy felfedezzük azokat a rendszereket és gépeket, amelyek a tervezés félreérthetetlen jegyeit mutatják. Felfedezhetjük a baktérium-ostormotor bonyolultságát, amely 100 000 fordulatot tesz meg percenként. A sejtmagban látni fogjuk a DNS csodáját, egy szálszerű molekulát, amely minden élő szervezet alapvető alkotóelemeinek felépítésére vonatkozó utasításokat tárol. Ezek az utasítások egy biológiai információfeldolgozó rendszer részét képezik, amely összetettebb és hatékonyabb, mint bármelyik számítógépes hálózat.Testünk ilyen molekuláris gépekből épül fel.
Nem csak intelligens tervező létezik, hanem az életnek is van értelme.

Rendezők: Lad Allen, Timothy Eaton
Írók: Wayne P. Allen (mint W. Peter Allen), Stephen C. Meyer

Az evolúciós csalás – Eltitkolt fosszíliák – Darwinizmus összeomlása

Az emberek gyakran nem látják a valóságot, ezáltal valamiféle „bűvölet” tartja őket hatalmában. Ugyanez a bűvölet található az evolúciós elmélet világméretű elfogadásának hátterében. Bűvölet alatt nem mást értünk, mint az oktatás általi kondicionálást. Az emberek fejébe tanulmányaik során olyan intenzíven töltik az evolúcióelméletét, fel sem merül bennük, hogy torzításról lehet szó. Ez a sulykolás rossz hatással van az agyra, és csorbítja az ítélőképességet.

Az agy a folyamatos kondicionálás hatására nem úgy látja a tényeket, amilyenek azok a valóságban, hanem úgy, ahogy tanítják neki. Ezt a jelenséget más példákban is megfigyelhetjük. Például hipnózisban könnyedén elhitethető valakivel, hogy az ágy, amelyen fekszik, valójában egy autó, és ez a hit a hipnózis végeztével is megmarad benne. Számára logikusnak és igaznak tűnik, mert valóban úgy látja, és semmi kétsége sincs felőle. Az ilyen példák jól mutatják a meggyőzés hatékonyságát és erejét, és a tudományos irodalomban is számos bizonyítékot találunk rá,vagy olvashatunk róla a pszichológiai és pszichiátriai szakkönyvekben.Az evolúciós elméletet és az erre támaszkodó materialista világnézetet a folyamatos sulykolás, ismétlés és meggyőzés erejével ültették el a tömegek agyában.

Az emberek, akik folyamatosan az evolúció hirdetésével találkoznak az iskolában,a médiában és az úgynevezett „tudományos” fórumokon, nem veszik észre, hogy ennek az elméletnek az elfogadása voltaképpen és ellentmond a józan ész legalapvetőbb elveinek.

A hatás alól maguk a tudósok sem vonhatják ki magukat. A tudományos élet porondján megjelenő fiatalok egyre inkább magukévá teszik a materialista világképet. A bűvölet hatása alatt sok evolucionista tudós tudományos bizonyítékokat keres, hogy megerősítse a 19. századi irracionális és elavult evolúciós elméletet, amelyet már régen megdöntöttek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok.

De a tudósokat más erők is kényszerítik a materializmusra és evolucionizmusra.

A nyugati országokban egy tudósnak szem előtt kell tartania bizonyos normákat, ha előre akar lépni, tudományos elismeréshez akar jutni, vagy azt szeretné, hogy a cikkeit leközöljék a tudományos folyóiratok. Az első számú alapfeltétel pedig az evolúció fenntartások nélküli elfogadása. A rendszer olyan messzire megy, arra kényszeríti a tudósokat, hogy életüket és tudományos karrierjüket egy dogmatikus hit szolgálatában töltsék.

Az amerikai molekuláris biológus, Jonathan Wells erről a nyomásról ír 2000-ben kiadott, Az evolúció ikonjai című könyvében:

“A dogmatikus darwinizmus úgy kezdődött, hogy a meglévő bizonyítékot egyoldalúan értelmezték, és ezt nyilvánították az egyetlen tudományos útnak.

Ennek kritikusait tudománytalannak bélyegzik, cikkeiket elutasítják a jó nevű tudományos folyóiratok, amelyek szerkesztőségében túlnyomó többségben vannak a dogmatikusok. Az evolúciót kritizálókat nem támogatják az állami szervezetek,amelyek a támogatási kérelmeket a dogmatikusokhoz küldik felülbírálatra, és végül a kritikus tudósokat teljes egészében kirekesztik a tudományos társadalomból.

Eközben a darwinista nézet ellen felhozott bizonyítékok egyszerűen eltűnnek, ahogy a maffia ellen tanúskodók szoktak eltűnni.Vagy a bizonyítékokat olyan, senki által sem olvasott kiadványokban temetik el, ahol csak az igazán elkötelezett kutató akadhat rá. És ha a kritikusokat elhallgattatták és az ellenbizonyítékot eltüntették, a dogmatikusok kijelentik,hogy folyik a tudományos vita a témáról, de számottevő ellenbizonyíték nem merült fel.”

Ez hát a valóság a mögött a kijelentés mögött, hogy „az evolúciót még mindig elfogadja a tudományos világ”.

Az evolúció elméletét nem azért tartják életben, mert tudományos értéke van, hanem azért, mert ez ideológiai kötelesség. Nagyon kevés olyan tudós van, aki tisztában van a valósággal, és ki meri jelenteni, hogy a király meztelen. Aki megszabadul a belé sulykolt előítéletektől és tisztán, szabadon gondolkodik,az fel fogja fedezni a kristálytiszta igazságot. Ez a kétségbevonhatatlan igazság, amelyet a modern tudomány is minden tekintetben alátámaszt, az, hogy az élőlények nem a véletlen következményeként jöttek létre. Az ember könnyen megértheti ezt, ha elgondolkodik saját létezésén,azon, hogy hogyan jött létre egyetlen csepp folyadékból, vagy ha szemügyre veszi a többi élőlény tökéletességét

Forrás: https://rejtelyekszigete.com

A dinoszauruszok sosem léteztek!

Hívj meg egy kávéra minket! Segíts nekünk A non-profit szervezet weboldalának üzemeltetéséhez szükséges szervereket és webes szolgáltatásokat, minden adomány segít, legyen az bármilyen kicsi is. Ha tetszik amit csinálunk és tetszenek a blog posztok, akkor támogass egy kávé összegével a BuyMeACoffee platformon.

JELENLEG ÓRIÁSVÁLLALATOK URALJÁK AZ INFORMÁCIÓS PIACOT, ÉS EZEK KÉNYÜK-KEDVÜK SZERINT CENZÚRÁZNAK
A YouTube - Google, Facebook, Twitter - CENZÚRÁZZA az IGAZ politikai, vallási, covid19 és laposföld tartalmakat és NEM a legújabb és legjobb videókat hozza fel neked a keresés során! 2015 től megváltoztattatták a keresési algoritmusokat és kizárólag a PROPAGANDÁT láthatod nem az igazságot!

KUTATÁSHOZ AJÁNLOTT BÖNGÉSZÉS 
DuckDuckGo egy új böngésző és adatbázis, ami még NEM REJTI EL algoritmusokkal az igaz tartalmakat az interneten! Próbáld ki, keress rá ugyanarra a tartalomra és meglátod, a Googleban nem jeleik meg, azaz el van direkt rejtve előled, hogy ne tudd meg az igazságot!

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Shopping Cart
Scroll to Top